Thomayerova nemocnice: Reakce TN na nepravdivé informace v článku

Thomayerova nemocnice: Reakce TN na nepravdivé informace v článku
30 / 03 / 2020

Thomayerova nemocnice chce uvést na pravou míru nepravdivé a zavádějící informace, které se objevily v článku „Už 14 dní nás nekoupali, sestry se objevují sporadicky, líčí tristní situaci v pražské LDN seniorka“ (novinky.cz, 30.3.).

Ve zmíněném článku se píše, že „pacienti hospitalizovaní na oddělení následné péče nebyli 14 dní vykoupaní a také to, že se u nich zdravotníci objevují pouze sporadicky“. Toto se však absolutně nezakládá na pravdě. Všem pacientům je poskytována každodenní osobní hygiena na lůžku. Ti pacienti, kteří jsou soběstační, mají k dispozici veškeré mycí prostředky pro osobní hygienu. U pacientů se sníženou soběstačností je hygiena poskytována na lůžku, a to zdravotními sestrami. Standardně probíhá pravidelné podávání léků a rovněž stravování. Na celé stanici v oddělení následné péče platí karanténa a zdravotní sestry mají k dispozici ochranné pomůcky s nejvyšší možnou ochranou. Pozitivní pacienti jsou sestěhováni do jednotlivých pokojů a jsou odděleni od pacientů, kteří netrpí onemocněním na COVID-19. Tito pacienti mají svůj vlastní oddělený pokoj a personál si při příchodu do jejich pokoje automaticky vyměňuje své ochranné zdravotní pomůcky. Na oddělení platí přísná hygienická a protiepidemická opatření.

 

 

Dále se v článku píše, že „jsme se snažili celou věc, která se týká pozitivních pacientů na zmíněném oddělení ututlat“. Opět se jedná o lež! O celé záležitosti jsme obratem informovali veřejnost i média, a to jak v případě u prvních 13-ti pozitivních pacientů, tak i v případě dalších nemocných na virus COVID-19 (viz tiskové prohlášení - //www.ftn.cz/clanky/vyjadreni-tn-k-aktualni-situaci-v-nemocnici-v-souvislosti-s-covid-19-849/).  Zájmem Thomayerovy nemocnice není a nikdy nebylo cokoliv před veřejností tajit či záměrně dezinformovat. Naší snahou a cílem je, aby pacienti v naší nemocnici se cítili bezpečně a měli k dispozici veškerou možnou zdravotní péči a kvalitní léčbu. Tu jim poskytují naši lékaři a zdravotní sestřičky, a to v této těžké době, která pro ně není vůbec jednoduchá.

Tímto bychom chtěli apelovat na autorku uvedeného článku, aby se sama nad sebou zamyslela, zda tímto článkem někomu či něčemu pomohla anebo bylo jejím cílem pouze kritizovat a hledat senzaci.

 

Vedení TN děkuje všem zdravotníkům za týmovou práci v péči o pacienty nejen s COVID-19, kdy za těžkých podmínek ještě dokáží odvádět kvalitní péči a zároveň poskytovat profesionální léčbu. Poděkování patří také všem podporujícím institucím a těm zástupcům médií, kteří podávají o práci našich zdravotníků, pravdivou a nezkreslenou informaci oproti jiným, kteří hledají jen spekulace.  

Tagy článku