VIDEO! Thomayerova nemocnice: Radní Radek Lacko předal přístroje pořízené z dotace MHMP

29 / 06 / 2017

Na pavilonu B3 Thomayerovy nemocnice symbolicky předal Ing. Radek Lacko, zastupitel a radní Magistrátu hl. m. Prahy, do rukou ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., přístroje pořízené z finanční dotace magistrátu.

 //www.youtube.com/watch?v=kgQdUXwNXsE&feature=youtu.be

Ředitel v úvodu poděkoval panu radnímu za jeho přínos na přidělení dotace a vyzdvihl velký význam této i předchozích dotací pro Thomayerovu nemocnici: „...Začíná se nám z toho stávat tradice a za personál i pacienty Vám chci poděkovat. Můžeme jen doufat, že se při takovýchto příjemných setkáních budeme potkávat častěji...“

 

Radek Lacko, Thomayerova nemocniceRadek Lacko, Thomayerova nemocnice, Praha

 

Radní pro zdravotnictví Radek Lacko poznamenal: „Přístroje pořízené z dotace Prahy, jak jsme se mohli dnes v Thomayerově nemocnici přesvědčit, slouží svému účelu, zlepšují vyhlídky pacientů na rychlejší a úplné uzdravení a v neposlední řadě usnadňují práci personálu. Jsem rád, že přibližně milionová finanční injekce, realizovaná z našeho dotačního balíčku pražským nemocnicím, má takto pozitivní dopad.“

 

Význam a použití při léčbě a rekonvalescenci poúrazových a pooperačních stavů vysvětlila přítomným primářka MUDr. Marie Sedláčková a vedoucí fyzioterapeutka Mgr. Jana Hlinovská z Oddělení rehabilitace a revmatologie. Na jejich slova vzápětí navázala i pacientka, a shodou okolností i lékařka, MUDr. Kateřina Matějová: „Po úrazu a operaci druhého kolene jsem měla možnost využít při rehabilitaci novou motodlahu. Rekonvalescence byla rychlejší než při rehabilitaci po předchozím úrazu a operaci bez použití motodlahy. Plný rozsah v kolenním kloubu jsem získala mnohem rychleji a s menší bolestivostí.“

 

Radek Lacko, Thomayerova nemocniceRadek Lacko, Thomayerova nemocnice, Praha

 

Na závěr poděkovala za celý ošetřovatelský personál Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání: „Nové přístroje výrazně usnadňují zdravotnickému personálu práci a manipulaci s pacientem, zlepšují bezpečnost a pohodlí pacientů.“

 

Nemocnici se z finanční dotace ve výši cca 900 tis Kč a spoluúčasti 165 tis Kč podařilo pořídit dvě motodlahy, zvedák a dvě bariatrická lůžka. Motodlaha je rehabilitační zařízení, které se využívá zejména jako součást standardní rehabilitační léčby u ortopedických a některých neurologických diagnóz. Nejčastěji se jedná o poranění kyčelních, kolenních či ramenních kloubů. Dále se využívá jako nedílná součást včasné a efektivní rehabilitační léčby u pooperačních stavů např. u pacientů po artroskopických výkonech, výměně kloubů (endoprotézy), atd.

 

Zakoupený zvedák (aktivní vertikalizační zařízení) provádí nejen vertikalizaci (usnadnění práce zdravotnickým pracovníkům), ale kromě stoje umožňuje navíc pohyb dolní a horní části těla v kombinaci, což přispívá ke zlepšení celkové kondice pacienta.

 

Bariatrická lůžka umožňují komfortní péči o bariatrické pacienty (pacienti s nadváhou). Kromě bezpečnosti pacienta i personálu znamená usnadnění práce a minimalizuje nutnost přesunu pacienta z lůžka na lůžko.

 

Radek Lacko, Thomayerova nemocnice