Thomayerova nemocnice: Plicní klinika začala léčit pomocí léku Plaquenil

Thomayerova nemocnice: Plicní klinika začala léčit pomocí léku Plaquenil
09 / 04 / 2020

Thomayerova nemocnice se od začátku vypuknutí epidemie v ČR aktivně zapojila do boje proti novému typu koronaviru - COVID-19. V rámci své Pneumologické kliniky 1. LF UK, jako vůbec první nemocnice v Praze, vyzkoušela experimentální lék Plaquenil pro léčbu Covid+ pacientů na této klinice, a to hned u druhého pacienta hospitalizovaného pro COVID už v polovině března.

Jen na plicní klinice bylo dosud tímto lékem léčeno více než 11 pacientů po dobu pěti dní s dobrou tolerancí a klinicky příznivým průběhem nemoci. V současné době je tento lék podáván dalším dvěma novým pacientům a čekáme na výsledky léčby.

 

Od začátku března bylo JEN na plicní klinice hospitalizováno celkem 18 Covid+ pacientů a z toho 13 mělo RTG známky pneumonie a z toho pouze 2 pacientky ve vysokém věku, které byly velice chronicky nemocné – polymorbidní, zemřely. Nikoliv však na koronavirovou nákazu, ale na celkové selhání životních funkcí. Na plicní klinice vzniklo pro účely efektivní léčby Covid+ pacientů i specializované COVID pracoviště. Jinak nemocnice screenuje a třídí pacienty již při vstupu a následně ti, kteří jsou podezření z nákazy koronavirem a potřebují hospitalizaci, jsou hospitalizováni na specializovaném oddělení Interní kliniky 3. LF UK anebo přímo na výše popsané COVID jednotce plicní kliniky v izolovaných pokojích. Pacienti s podezřením na COVID-19 mají i vlastní radiologické oddělení, aby se nemísili s těmi neinfekčními.  Rovněž v rámci plicní kliniky funguje JIP pro suspektní pacienty na COVID-19 nebo v případě potřeby pro Covid+ pacienty. V TN je zároveň pro tyto potřeby vyhraněno i část odd. ARO nebo v případě akutního stavu celé pracoviště.

 

Byť všichni se nyní zaměřují na Covid+ pacienty, tak v naší nemocnici není zanedbávána zdravotní péče ani o jiné akutní pacienty se závažným onemocněním. Velice si totiž uvědomujeme, že jsou zranitelní a potřebují také kvalitní léčbu i ošetřovatelskou péči. Zdravotní péče o jiné závažné nemoci je u nás  plně zachována a je oddělena od těch pracovišť, kde jsou hospitalizováni suspektní či Covid+ pacienti,“řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

 

Plicní klinikou v TN prošel na začátku března také první velice vážný a mediálně známý případ Covid+ pacienta, který byl finálně po napojení na tzv. ECMO (mimotělní oběh) a po jeho stabilizaci předán k další léčbě do VFN. Jako první v ČR dostal tento pacient

experimentální lék Remdesivir.  V rámci plicní kliniky bylo léčeno mnoho dalších Covid+ pacientů povětšinou se závažným průběhem nemoci.

 

ZAPOJENÍ PLICNÍ KLINIKY DO NOVÝCH PŘÍSTUPŮ LÉČBY A STUDIÍ

Plicní klinika se aktivně zapojuje do nových klinických studií, které se zabývají zkoumáním potenciálních nových léčebných prostředků proti novému typu koronaviru – SARS- COV 2. 

 

„Naše klinika ve spolupráci s Transfuzním oddělením v Thomayerově nemocnici například připravuje vůbec první potencionální dárce vyléčené z COVID pro odběr krve na plazmu s protilátkami proti COVID-19. Tuto novou léčebnou metodu chceme použít u těžkých akutních případů pozitivních pacientů,“ prozradila prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka plicní kliniky. Jakmile bude plasma k dispozici a metoda povolena, tak bude vyzkoušena u prvních pacientů v Thomayerově nemocnici.

 

Zároveň je paní profesorka Vašáková spoluautorem doporučených postupů pro COVID-19 jak pro ČR, tak i kupříkladu doporučeného postupu pro léčbu COVID iniciovaného Americkou hrudní společností a akceptovaného celosvětově. Oba doporučené postupy jsou již k dispozici na webových stránkách příslušných odborných společností a český postup i na portále Min. zdravotnictví ČR.

 

VOLNÉ KAPACITY PRO PŘÍJEM COVID+ PACIENTU

Na plicní klinice je v záloze jedno akutní lůžko s neinvazivní plicní ventilací a  volné 1 JIP lůžko s plicní ventilací.

 

V rámci ARO máme volnou kapacitu pro plicní ventilaci ve standardním režimu pro celkem 6 nových pacientů. V případě akutní potřeby je možné tuto kapacitu navýšit až na dalších 16 ventilovaných lůžek. Pro ECMO (mimotělní oběh) je to 1 volná kapacita.

 

POČET HOSPITALIZOVANÝCH COVID+ PACIENTŮ K 9. 4. 2020

V současné době je v TN hospitalizováno celkem 21 Covid+ pacientů.

Plicní klinika – 4

ARO - 2

Oddělení následné péče – 15

 

Vedení TN děkuje všem zdravotníkům za týmovou práci v péči o pacienty nejen s COVID-19, ale i o ty, kteří tuto infekci nemají, ale mají jiné závažné onemocnění. Za ztížených podmínek zdravotníci v Thomayerově nemocnici dokáží provádět diagnostiku a poskytovat kvalitní léčbu všem nemocným, kteří přestoupí práh nemocnice. Poděkování patří také všem podporujícím institucím a těm zástupcům médií, kteří podávají o práci našich zdravotníků, pravdivou a nezkreslenou informaci.

Tagy článku