Thomayerova nemocnice: Nyní hospitalizováno 30 Covid+ pacientů. Kombinací léku remdesivir a krevní plazmy léčí své pacienty z koronavirové infekce

Thomayerova nemocnice: Nyní hospitalizováno 30 Covid+ pacientů.  Kombinací léku remdesivir a krevní plazmy léčí své pacienty z koronavirové infekce
foto: ftn.cz/Thomayerova nemocnice
22 / 09 / 2020

V Thomayerově nemocnici (TN) je v současné době hospitalizováno celkem 30 pacientů s onemocněním Covid-19 (stav k 22. 9.). Od vypuknutí koronavirové pandemie bylo v TN dosud léčeno více než 160 lidí s uvedenou virovou infekcí.

Z toho bylo jen 9 dětí a nejstaršímu pacientovi bylo 105 let. Vysoký počet pacientů je dán tím, že nemocnice má pod sebou největší spádovou oblast v Praze, která čítá bezmála 500 tis. obyvatel z Prahy 4 a z části ze Středočeského kraje. Pacienti se tak do nemocnice dostali v rámci přirozené spádové oblasti.

 

Aktuálně je v TN hospitalizováno 30 pozitivních pacientů. TN léčí pacienty kombinací různých léčebných metod a léků (např. remdesivir) či krevní plazmy od vyléčených lidí z této virové infekce. Celkem 5 pacientů je v těžkém, ale ve stabilizovaném stavu a jsou umístěni na klinice ARO. Na plicní klinice jsou nemocní se středně těžkým průběhem onemocněnívyžadující oxygenoterapii. Zbývající pacienti jsou stabilizovaní a bez závažnějších zdravotních komplikací. Celkem 12 pacientům je v současné době podáván lék remdesivir, a to na plicní klinice.

 

V současné době nedošlo k žádnému úmrtí u pacientů s onemocněním Covid-19.

 

DŮLEŽITÁ JE i KREVNÍ PLAZMA!

Kromě uvedeného léku je v TN používána i krevní plazma od vyléčených pacientů. K dnešnímu dni byla využita už ve 14 případech, a to u hospitalizovaných pacientů s těžším průběhem onemocnění (zejména u nemocných s respiračním selháním atp.). Jedná se o možnou léčbu, která může být účinná především při jejím časném podání pacientovi, a to do 3 dnů od přijetí do nemocnice.

 

S přibývajícím počtem pozitivních pacientů se tak zvyšuje i spotřeba krevní plazmy, která je v tuto chvíli velice potřebná!!!

 

VÍCE INFO o dárcovství krevní plazmy:

//www.ftn.cz/informace-pro-darce-189/

 

Hospitalizovaní Covid+ pacienti v TN (stav k 22. 9. 2020):

   16 – Pneumologická klinika 1. LF UK v TN

   9 – zvláštní odd. vyhrazené pro standardní covidovou péči

   5 –  Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a TN  

 

Celkové statistiky hospitalizovaných Covid+ pacientů v TN od března 2020:

   Celkem: 160 (k 22. 9. – 30 pacientů)

   Nejstarší pacient: 105 let, nejmladší: 2 měsíce

   Průměrný věk: 69 let

   Nejvíce pacientů hospitalizováno: Pneumologická klinika 1. LF UK v TN, Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK v TN

   Celkový počet hospitalizovaných dětí: 9 (k 22. 9. – žádné)

 

V současné době máme pro Covid+ pacienty připraveno 7 ventilovaných lůžek v rámci odd. ARO, 18 lůžek na plicní klinice a dalších 15 lůžek speciálně vyhrazeného standardního oddělení.

 

Tagy článku