Thomayerova nemocnice: DĚKUJEME! VEDENÍ TN DĚKUJEME MEDIKŮM ZA POMOC A SPOLUPRÁCI

Thomayerova nemocnice: DĚKUJEME! VEDENÍ TN DĚKUJEME MEDIKŮM ZA POMOC A SPOLUPRÁCI
foto: ftn.cz/Thomayerova nemocnice
20 / 05 / 2020

Výpomoc mediků v Thomayerově nemocnici již skončila a při této příležitosti chce vedení nemocnice poděkovat všem studentům z 1. a ze 3 LF UK za obětavou práci a pomoc v kontrolním stanu, který byl v dubnu 2020 otevřen pro příchozí pacienty, a to z důvodu povinných zdravotních kontrol v souvislosti s koronavirovou epidemií. Poděkování patří také těm medikům, kteří zároveň pomáhali na jednotlivých odděleních nemocnice.

„Chtěl bych říci, že pomoc mediků byla pro naše zdravotníky nenahraditelná a velice důležitá. Za to jim všem patří mé veliké díky. Jejich pomoci si všichni velice vážíme a já jim chci popřát úspěšné ukončení vysokoškolských studií a samozřejmě pevné zdraví,“ řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Zároveň chci také poděkovat děkanům z 1. a ze 3. lékařské fakulty UK za jejich spolupráci a zprostředkování výpomoci mediků v naší Thomayerově nemocnici. Věřím, že tato praxe v terénu byla pro studenty velikým přínosem, a to pro jejich budoucí povolání lékařky či lékaře.“  

 Zdroj: ftn.cz

Tagy článku