Teplice: Krajská zdravotní odprezentovala revitalizaci prostranství před poliklinikou teplické nemocnice

22 / 09 / 2016

"Revitalizace prostranství před budovou A - poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.," je název akce, která v současné době probíhá v Teplicích. Krajská zdravotní, a. s. ji za účasti zástupců vedení společnosti, statutárního města Teplice a médií odprezentovala ve čtvrtek 22. září 2016. Cena vzešlá z veřejné podlimitní zakázky činí 8 260 tisíc korun včetně DPH. V rámci návštěvy zástupců statutárního města Teplice současně došlo k převzetí a prezentaci inventáře z daru, věnovaného Nemocnici Teplice, o. z.

"Jsem rád, že realizace této investiční akce přinese i zlepšení možností pro parkování. Vznikne tu  85 nových kolmých stání a 36 obnovených šikmých stání v ulici U nemocnice. Účelovou investiční dotací ve výši 4 miliony korun akci podpořilo statutární město Teplice. Teplice patří k málu pravidelných donátorů, které Krajská zdravotní má. Od roku 2010 poskytlo dary na nákup přístrojů a zařízení za bezmála pět a půl milionu korun. Za tuto stálou přízeň děkuji nejen panu primátorovi a jeho náměstkům, ale celému zastupitelstvu," zdůraznil Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

"Spolupráce s Krajskou zdravotní trvá již velmi dlouho. Město není zřizovatelem nemocnice, ale ta je určena pro teplické občany a my jsme považovali za dobré pomoci. Jak lidé bohatnou, většina nejezdí do nemocnice trolejbusem, ale autem. V této části města je málo parkovacích míst obecně a plocha před poliklinikou byla nevyužitá. Ve spolupráci s Krajskou zdravotní budeme pokračovat dál, jako to děláme dosud, protože pro Tepličany je důležitá i modernizace přístrojového vybavení v nemocnici," vysvětlil Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice a senátor.

"Připojuji se k  poděkování statutárnímu městu Teplice, ale v případě revitalizace prostranství před poliklinikou také Ústeckému kraji, který investiční akci rovněž podpořil. Město Teplice, kromě získávání nových přístrojů pro nemocnici, podporuje také stabilizaci a získávání lékařů poskytováním bytů," řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., který poté přítomným prezentoval významné investiční akce Krajské zdravotní v teplické nemocnici v dalších letech.

Generální ředitel Ing. Petr Fiala a primátor Jaroslav Kubera pak podepsali smlouvu mezi Krajskou zdravotní, a. s., a statutárním městem Teplice.

Statutární město Teplice letos poskytlo také osm set tisíc korun teplické nemocnici na elektricky polohovatelná lůžka s příslušenstvím, včetně antidekubitních matrací a nočních stolků s výklopnou deskou. Zakoupeno bylo celkem 17 lůžek a 19 nočních stolků, které byly rozděleny na ortopedické oddělení, urologické oddělení, na oddělení Interna I a Interna II, na oddělení neurologie a rehabilitace a na kožní oddělení. Celková částka za nový inventář činila 807 204 korun včetně DPH. Vše bylo dodáno v polovině měsíce června.

Stavba před poliklinikou nijak neomezuje veřejný provoz ulice U Nemocnice a dochází pouze k omezení části počtu parkovacích ploch před poliklinikou. Třetí etapa stavby začala 22. 9. 2016, uzavřeno bylo parkovací stání před poliklinikou v ulici U Nemocnice. Předpokládané opětovné zpřístupnění je do měsíce listopadu.

Do současné doby byl v prostranství, s výjimkou části parkovacích míst z ulice, před poliklinikou zákaz vjezdu nebo zastavení a parkování v místě se tak stalo spíše zvykovým právem. V průběhu rekonstrukce je prostor hlídán členem ostrahy teplické nemocnice, který současně na místě koordinuje možnosti parkování pacientů a umožňuje průjezd a parkování tam, kde nebudou vozidla bránit průjezdu vozidel nebo blokovat nástupní plochu pro potřebu zásahu hasičského záchranného sboru.

Součástí projektu je vybudování nové kanalizace včetně retenční nádrže a odlučovače ropných látek.
Dále pak vybudování nového veřejného osvětlení včetně elektrických rozvodů a revitalizace zelených ploch. Kromě zvýšení počtu parkovacích míst pro pacienty nemocnice dojde také k narovnání výše uvedeného zvykového práva parkování v zákazu zastavení či nedodržování zákazu vjezdu. Výsledkem úprav bude i celkové zkulturnění prostředí odpovídající současné době.

ImgHandler.ashx-8