TÉMA TELEMEDICÍNA: Sdílení zdravotnické dokumentace je nezbytnou podmínkou pro efektivní medicínu

TÉMA TELEMEDICÍNA: Sdílení zdravotnické dokumentace je nezbytnou podmínkou pro efektivní medicínu
foto: www.fnol.cz/Telemedicína ilustrace
25 / 10 / 2022

Česká republika patří z hlediska digitalizace zdravotnické dokumentace mezi top dvacet zemí na světě. Přesto zde chybí některé podstatné prvky, například legislativa a standardy spojené se sdílením. Veřejnou sféru v digitalizaci v mnohém předběhly soukromé kliniky, které hledají inspiraci u skandinávských zemí nebo v sousedním Rakousku.

Jedním z průkopníků digitalizace a sdílení zdravotnických dat je soukromá poliklinika Program Health Plus, která je zároveň jediným zdravotnickým zařízením ve střední Evropě pracujícím se všemi daty pacientů.

„S propojením zdravotnické dokumentace mezi lékaři a pacienty pracujeme už od založení polikliniky v roce 2007. Pro lékaře je sdílení dat o pacientech velkou výhodou nejen při dlouhodobém sledování zdravotního stavu a sestavováním personalizovaného plánu,” uvádí ředitel polikliniky Program Health Plus Oldřich Šubrt.  

E-recept, e-neschopenka a digitálně standardizované laboratorní či rentgenové výsledky, to v České republice funguje a existence těchto digitalizovaných postupů je ve světě ojedinělá. „Pouze pár zemí v Evropě má úložiště, přes které lze posílat rentgenové a laboratorní snímky z jakéhokoliv zařízení do jiného. V Česku toto funguje, ale využíváme pouze polovinu možností, jak pracovat s úložištěm, protože data nejsou propojená s celkovou zdravotnickou dokumentací jednotlivých občanů,” říká doktor Šubrt

 

K posunu v digitalizaci přispěla i pandemie nemoci covid-19, díky které se některé postupy výrazně zrychlily. „Máme naději, že se proces digitalizace bude vyvíjet rychleji, pandemie lidem dokázala, že některé postupy lze aplikovat zcela na dálku. Bez covidu by e-recept nebyl tam, kde je teď a e-neschopenka by se vůbec nezavedla,” komentuje Oldřich Šubrt. 

Sdílení, standardizace a propojení dat umožní flexibilnější a personalizovanější zdravotní péči. To může zlepšit prevenci a včas odhalit a podchytit nemoc pacienta. Pro splnění těchto podmínek je důležité mít vůli a technické řešení. A právě to je na poliklinice zajímavé a unikátní. Díky odhodlanosti ředitele a zakladatele Oldřicha Šubrta mají pacienti jedinečnou péči a přístup ke své zdravotnické dokumentaci kdykoliv a kdekoliv prostřednictvím aplikace.

„Ve Skandinávii, Izraeli i v Rakousku může hledat zbytek světa inspiraci. Já věřím, že k jejich celkové integraci zdravotnických záznamu nakonec dojdeme. Nejprve ale musíme splnit dvě podmínky. První podmínkou je opravdu souhrnné propojení veškerých záznamů. Druhým předpokladem je možnost kontroly záznamů pacientem a regulace zobrazení citlivých dat,” dodává ředitel kliniky Program Health Plus.

V České republice je přijat zákon o digitalizaci zdravotnických dokumentů, ale není ještě stanovený jednotný systém, se kterým by se dalo pracovat ani časový rámec. Velkou naději a převratný posun v oblasti medicíny vkládají odborníci do umělé inteligence, která vyžaduje velké množství pečlivě připravených dat.

Tagy článku