Svitavská nemocnice: Modernizace lůžkového fondu

Svitavská nemocnice: Modernizace lůžkového fondu
foto: www.pardubickykraj.cz/Pardubický kraj
13 / 09 / 2022

Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání rozhodla o zahájení výběrového řízení na zpracovatele studie na modernizaci lůžkového fondu Svitavské nemocnice.

Součástí projektového záměru je zpracování studie na 2. fázi 1. etapy modernizace lůžkového fondu, která zahrnuje bourání lůžkového pavilonu, RTG a výstavbu nového lůžkového pavilonu „D“ s celkem 106 lůžky a předpokládanými náklady na stavební část ve výši 280 milionů korun včetně daně.

 

„Postupnými kroky začínáme naplňovat náš příslib směrem ke Svitavské nemocnici. Samotný generel rozvoje byl zpracován již v roce 2019 a v několika etapách přeměňuje celý areál nemocnice na moderní pracoviště, které si celý region Svitavska zaslouží. Samozřejmě je naším cílem minimalizovat dopady na provoz nemocnice, což klade velké nároky na harmonogram prací a jednotlivých kroků.  V tomto případě se jedná o zpracování studie na 2. fázi 1. etapy modernizace lůžkového fondu. Investice zahrnuje bourání lůžkového pavilonu, RTG a výstavbu nového lůžkového pavilonu „D“ s celkem 106 lůžky a předpokládanými náklady na stavební část přesahující 280 milionů korun včetně daně,“ řekl hejtman Martin Netolický.

 

Předpokládané náklady pro vypracování studie činí 7,9 milionů korun včetně daně. „Studie bude zpracována tak, aby bylo možné provést stavbu ve dvou po sobě následujících, relativně samostatných etapách. Důležité bude, aby následná výstavba měla co nejmenší dopad na provoz nemocnice.  Studii budeme muset důsledně konzultovat se zástupci nemocnice jak na úrovni managementu, tak na úrovni primariátu vzhledem k budoucímu provozu. Studie poslouží jako vodítko pro zpracování projektových dokumentací rozdělených do etap. Jednotlivé projektové dokumentace pak již na základě studie mohou zpracovávat odlišné subjekty, neboť provozní požadavky a vazby budou vyřešeny před projektováním. Navazující projekty se pak budou moci soustředit pouze na technické, případně architektonické aspekty stavby,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

 

První práce se v areálu nemocnice již rozběhly. „Momentálně řešíme 1. fázi 0. etapy, která spočívá v rozšíření kapacity JIP chirurgických provozů o tři lůžka ve společné hale a jedno lůžko v samostatném boxu ve stávajícím objektu. Dále bude navýšena kapacita JIP pro interní lůžka, a to celkem o tři lůžka. Jedná se o investici, na kterou se nám podařilo získat dotaci z programu ReactEU. Pokud vše půjde podle předpokladů, tak by práce měly být dokončeny v prvním čtvrtletí příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

www.pardubickykraj.cz

Tagy článku