Světový den hypertenze

17 / 05 / 2014

Na sobotu 17. května připadá Světový den hypertenze. Tomuto tématu se dlouhodobě věnují zdravotníci v celé České republice. V letošním roce budou bližší informace o hypertenzi pacientům nově dostupné i v lékárnách. Vzhledem k tomu, že letos tento den připadá na sobotu, uskuteční se hlavní část osvětové akce v pondělí 19. května. Nejvýznamnějším důvodem k aktivnímu zapojení lékárníků je nejen vysoký počet neodhalených hypertoniků v ČR, ale také závažnost tohoto dlouho bezpříznakově probíhajícího onemocnění a skutečnost, že jsou lékárny velmi často prvním místem v systému zdravotní péče, kam se o svých potížích chodí pacienti radit. Lékárníci proto pacientům nejen orientačně změří krevní tlak, ale vyplní s nimi i krátký dotazník a poskytnou jim další doporučení na základě získaných dat a leták o arteriální hypertenzi a některých možnostech její léčby včetně režimových opatření.
Arteriální hypertenzi definujeme jako opakované zvýšení krevního tlaku (TK) ? 140/90 mm Hg, naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. V ČR se prevalence hypertenze pohybuje u osob ve věku 25-64 let kolem 40 %. Výskyt hypertenze roste s věkem, hypertenzi má 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55-64 let. Hypertenze se často projevuje bezpříznakově, proto až 3 hypertoniků o své nemoci vůbec neví. Přitom patří mezi hlavní rizikové faktory rozvoje srdečního selhávání, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, renálního selhání, demence a dalších onemocnění. Zmíněná srdečně-cévní onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny úmrtí, proto je včasná diagnostika velice důležitá. Navíc, dostatečná kompenzace hypertenze snižuje nemocnost a úmrtnost na cévní mozkovou příhodu o 30-40 %, ischemickou chorobu srdeční o 20-25 % a srdeční selhání až o 50 %.
Od pondělí 19. května se lékárníci v zapojených lékárnách více zaměří na orientační měření krevního tlaku pacientů, vyplní s nimi krátký anonymní dotazník, jehož část zůstane v lékárně pro další statistické zpracování a jeden díl dostane i pacient, s vyznačením naměřených hodnot, cílovými hodnotami a také navrženými opatřeními. Jedním z těchto opatření je v případě podezření na hypertenzi i odeslání pacienta k cílenému vyšetření k jeho praktickému lékaři. V informačním letáku pro pacienty jsou připraveny informace, které se přímo týkají arteriální hypertenze. Je v nich jednoduchou formou vysvětleno, co to arteriální hypertenze je, jaké jsou její příznaky, pacienti získají informace o léčivých přípravcích zhoršujících hypertenzi, správných cílových hodnotách krevního tlaku a v neposlední řadě také motivaci ke změně životního stylu.
Budeme rádi, když se přijdou pacienti v pondělí 19. května za svými lékárníky poradit, jak se správně vypořádat s arteriální hypertenzí.
Zdroj: lekarnici.cz

znak