Světový den hygieny rukou v Oblastní nemocnici Kolín

13 / 05 / 2016

Unknown-10

Ve čtvrtek 5. května 2016 proběhl v naší nemocnici již 5. ročník Světového dne hygieny rukou. Tuto akci společně s pořádající organizací podpořily firmy Ecolab Hygiene s.r.o., B. Braun Medical s.r.o. a Hartmann - Rico a.s., jejichž dezinfekční přípravky se v kolínské nemocnici k hygieně rukou denně používají.

Na rukou každého z nás je nespočetné množství mikroorganismů, které pokaždé, když na něco sáhneme, „otiskneme“ do svého okolí a současně se jiné mikroorganismy „otisknou“ na naše ruce. Této transientní mikroflóry je možné se zbavit jedině dezinfekcí rukou.

Správná dezinfekce rukou je nejúčinnější a nejjednodušší metoda, jak vzniku a šíření infekcí předcházet. Doposud se osvěta v oblasti hygieny rukou zaměřovala pouze na zdravotníky. Vyhovující postup a momenty provedení hygieny rukou jsou v naší nemocnici součástí vstupního adaptačního školení a dále pravidelného školení zdravotnického personálu s nepodstupitelnou frekvencí 1x ročně. V praxi pak kontrolujeme nejen správný postup a momenty provedení hygienické dezinfekce rukou, ale i vhodně upravené, krátce zastřižené nehty. Při vnitřních auditech s hygienicko-epidemiologickou problematikou vyžadujeme absenci šperků a prstýnků u zdravotníků.

V rámci Světového dne hygieny rukou jsme nově zaměřili naši pozornost i na samotné pacienty a jejich návštěvy, protože edukace této cílové skupiny v českých nemocnicích víceméně chybí.

Právě pro ně jsou navrženy informační materiály s podtitulem „Chráním sebe - chráním tebe“, které byly v rámci Světového dne hygieny rukou v Oblastní nemocnici Kolín laické veřejnosti přiblíženy.

Zdravotníci, budoucí zdravotníci – studenti Střední zdravotnické školy v Kolíně, ale i laická veřejnost měli možnost se pod odborným vedením MUDr. Jaroslavy Jirků, nemocničního hygienika Oblastní nemocnice Kolín, a za asistence 2 studentek SZŠ a VOŠ Kolín, seznámit se se správným teoretickým postupem a možnými úskalími při provádění hygienické desinfekce rukou při poskytování zdravotní péče. Všem byl vysvětlen rozdíl mezi „mytím“ a „dezinfekcí“ rukou.

Navíc si postup dezinfekce rukou mohli všichni sami vyzkoušet v praxi a následně si pod UV lampou pomocí fluorescenční látky přidané v dezinfekčním přípravku zkontrolovat, jestli byl jejich postup dostatečný a správný.

Zdroj: nemocnicekolin.cz