Světový den dárců krve se blíží

Světový den dárců krve se blíží
foto: Archiv redakce/FN Brno logo
05 / 06 / 2020

Světový den dárců krve si každoročně připomínáme 14. června a má za cíl upozornit na celospolečenský význam dárcovství krve a zároveň poděkovat dárcům za jejich nezištnou pomoc nemocným lidem. Právě transfuzní přípravky jsou pro chod každého zdravotnického zařízení nezbytné, využívají se v mnoha oblastech medicíny, zejména v léčbě hematoonkologických pacientů, závažných akutních stavů, komplikovaných operací či porodů.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno (TTO) je z hlediska počtu odběrů největším zařízením svého druhu v České republice. „Podpora a propagace dárcovství krve je nezbytná pro zajištění péče o naše pacienty. Ročně vydáme kolem 40 tisíc transfuzních přípravků v rámci naší nemocnice i mimo ni. Registr dárců krve se snažíme neustále rozšiřovat,“ upřesňuje primářka TTO MUDr. Hana Lejdarová. Nejvíce transfuzních přípravků ročně (přes 10 000) vydá toto oddělení pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku, dále Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Ortopedickou kliniku.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno funguje zároveň jako krizové transfuzní centrum pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. „Máme vydefinované optimální zásoby krve, které se snažíme držet a které jsou zárukou, že transfuzní přípravky nebudou chybět, ani nezůstanou nevyužity. Pokud se sejde víc akutních případů jedné krevní skupiny najednou, zásoby mohou rychle klesnout. Na výzvy sms a na sociálních sítích obvykle reagují dárci velmi rychle, takže se do jednoho až dvou dnů podaří zpravidla deficit dorovnat,“ dodává primářka Lejdarová.

 

Každý dárce je důležitý

Toto oddělení má zájem o dárce všech krevních skupin: „Lidí Rh negativních je v populaci asi jen 20 %, což mnohdy vede k dojmu, že si tzv. „mínusek“ ceníme víc, ale není to tak, i Rh negativních pacientů je méně. Převahu dárců i pacientů tvoří právě ti Rh pozitivní. Uplatní se dárci jakékoli krevní skupiny. Tradičně jsou samozřejmě velmi žádaní dárci krevní skupiny 0-, kterou lze využít jako univerzální v urgentních situacích. To ale neznamená, že o jiné stojíme méně,“ říká primářka Lejdarová.

V rámci náborových akcí organizuje TTO během roku speciální odběry pro dárce, vázané na různé svátky, např. Valentýnský, Čarodějnický nebo Mikulášský odběr krve. U příležitosti Světového dne dárců krve oddělení připravilo soutěž o zajímavé ceny, která probíhá od 18. května do 12. června, kdy budou dárci vylosováni. Oddělení efektivně využívá ke komunikaci s dárci: facebookový profil Dárce krve FN Brno a Instagram darcekrvefnbnro.

 

Jak probíhá darování krve?

Odběr plné krve trvá přibližně 5 až 10 minut, odebírá se 450 ml. Přístrojové odběry krevních složek trvají kolem hodiny, nejčastěji se tímto způsobem odebírá plazma a krevní destičky.

Veškeré informace o darování krve včetně zdravotních předpokladů dárců krve jsou dostupné na www.fnbrno.cz/darce. K registraci opakovaných dárců je možné využít internetový objednávací systém na: //darce.fnbrno.cz nebo bezplatnou telefonní linku 800 900 097.

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací oddělení zavedlo zvýšený hygienický režim a dbá o bezpečnost dárců. Transfuzní a tkáňové oddělení během epidemie snížilo množství odběrů vzhledem k utlumené operativě téměř na polovinu, fungovalo však po celou dobu.

 

Videovizitka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno

//www.fnbrno.cz/svetovy-den-darcu-krve-se-blizi/t6872

Tagy článku