Světový den boje proti AIDS nám připomíná důležitost prevence

11 / 12 / 2015

V prosinci si svět připomíná Světový den boje proti AIDS a také to, jak je důležité chránit se před pohlavními nemocemi. Virem HIV je v dnešní době nakaženo okolo 34 miliónů lidí po celém světě. Nákaza a šíření viru HIV se již několik desítek let řadí mezi globální problémy světa a boj s touto nemocí je řešen na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Pohlavní nemoci včetně AIDS jsou obvykle přenášeny mezi dvěma lidmi během sexuálního styku. Nakazit se však může člověk i přímým kontaktem s infikovanou krví a nezřídka se tyto choroby šíří i z matky na plod. „Podle údajů České společnosti AIDS pomoc bylo k letošnímu říjnu v České republice evidováno 2 567 HIV pozitivních osob, z toho 2 171 mužů a 396 žen. Tato data mluví jednoznačně v neprospěch mužů. Jen v září bylo nově diagnostikováno 25 mužů a pouze tři ženy,“ uvádí MUDr. Ladislav Bechník z Kliniky Zámeček Malvazinky, kterou provozuje společnost VAMED Mediterra.

AIDS

Je nutné se před HIV chránit

Od 80. let se virem HIV nakazilo celosvětově asi 60 miliónů lidí a 25 miliónů na následky onemocnění zemřelo. Tři čtvrtiny těchto nakažených sice patří do oblasti subsaharské Afriky, ale počet nově nakažených každým rokem dramaticky narůstá také v Evropě. Největší nebezpečí spočívá v tom, že člověk nakažený HIV nemusí o své nemoci vědět celé měsíce či roky, a tím se stává nevědomým zdrojem dalšího šíření. „Vzhledem k tomu, že stále nebyl objeven lék, který by tuto chorobu dokázal definitivně vyléčit, nejúčinnější zbraní pro boj s touto infekcí zůstává prevence. Právě preventivní vyšetření jsou klíčová v boji s šířením této nemoci a je důležité, aby byla všem dostupná. V našich programech podporujeme testování na HIV a hepatitidu C, které jsou automaticky součástí některých našich členských programů. Jedná se o testování z ústních tekutin prováděné testy OraQuick, které májí stejnou citlivost jako laboratorní testy,“ vysvětluje MUDr. Ladislav Bechník.

Jak může k přenosu viru HIV docházet?

  • Pohlavním stykem.
  • Při půjčování injekčních stříkaček, žiletek apod.
  • Při používání nesterilních tetovacích a piercingových nástrojů.
  • Z infikované matky na plod dítěte.

Víte, jak se před nákazou chránit?

Nejčastěji doporučovanou prevenci představuje používání kondomu po celou délku pohlavního styku a při všech formách pohlavního styku. Neméně důležitý je
i odpovědný výběr partnera. Dále je důležité vyvarovat se společnému užívání hygienických potřeb, jako jsou kartáčky na zuby či žiletky. „Obecně se také doporučuje používat řádně sterilizované nástroje při provádění některých kosmetických úkonů a drogově závislým se neustále zdůrazňuje, že je krajně nebezpečné používat injekční jehly, stříkačky i roztoky drog s jinými lidmi. Velmi citlivou kategorií jsou těhotné ženy s HIV,“ shrnuje MUDr. Ladislav Bechník. V současnosti jsou také dostupné léky, které mohou zabránit nákaze poté, co byl jedinec vystaven viru HIV. Jedná se o léky se zkratkou REP, které se musejí podat nejpozději 72 hodin po vystavení riziku. Bohužel nejsou vždy stoprocentně účinné.

Od HIV až k AIDS

Člověk nakažený virem HIV nemusí mít dlouhou dobu vůbec žádné zdravotní potíže. Podle současných znalostí nelze s naprostou jistotou říci, zda se u všech HIV nakažených osob onemocnění projeví. U velké většiny z nich dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10–15 let po infekci. Přibližně tři až osm týdnů po infekci dochází přibližně u 50 % infikovaných k příznakům akutní HIV infekce. Ta je obvykle doprovázena onemocněním, které je podobné chřipce a které spontánně odezní. Po této fázi nemocný obvykle nemívá obtíže
a délka tohoto období se liší případ od případu. „V tomto stádiu dochází k postupným změnám imunitního systému. V poslední fázi dochází k nástupu rozsáhlých infekcí, jejichž výskyt vede k zařazení pacienta do stadia AIDS, tedy syndromu získaného selhání imunity,“ doplňuje MUDr. Ladislav Bechník.

We Offer You To Buy atarax online Without Prescription! Pharmacy at Home offers cheap generic drugs. FREE SHIPPING. FREE DELIVERY.
Dec 12, 2014 - Buy cheap generic Estrace online without prescription. More info about “ Estrace online“. buy estrace cream canada. Academic world plus 
Buy fluoxetine online | USA Canada UK | Buy Online Without Prescription . Low Prices, Fast Delivery And Secure Online Processing.

Buy cheap generic zoloft online without prescription . More info about “cheap zoloft “. Learn about drug interactions between duloxetine oral and sertraline oral
fast delivery usa Prednisone 10 mg , why is there a limited supply of Prednisone , us pharmacies for Prednisone 40 mg non presription, where to buy deltasone in
Find Where to buy prozac Pills Online - How to Purchase Your Prozac Medication - Best On-line Pharmacies - Trusted and Dependable Websites.