STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
foto: Archiv redakce/Logo MZ
17 / 08 / 2020

STUPNĚ POHOTOVOSTI V OBLASTI OCHRANY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Rizikové skóre COVID-19 pro okresy ČR: souhrn za 33. týden 2020 (7.8. – 13. 8. 2020)Celkové hodnocení situace v ČR Situace v ČR je celkově stabilizovaná, nicméně výskyt nízkých počtů případů (ohnisek) COVID-19 zasahuje většinu okresů. Tato lokální ohniska nákazy jsou tvořená z velké části asymptomatickými případy nebo pacienty s mírným průběhem onemocnění. V lokalitách se zvýšeným výskytem nákazy je situace pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných. Nejde o plošné šíření regionálního rozsahu.OKRESY ZAŘAZENÉ DO STUPNĚ POHOTOVOSTI I: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSUSituace v okresech se zvýšeným výskytem nákazy Souhrn denně analyzovaného rizikového skóre za 33. týden 20201) Komentář z hlediska analýzy dat Komentář epidemiologa (sekce hlavní hygieničky, MZ ČR) Praha 4,1 (3 – 6) Praha je nadále zařazena mezi okresy ve stupni pohotovosti I z důvodu relativně vysoké 7denní kumulativní incidence rovné 35 případům na 100 000 obyvatel (nárůst o 36% oproti minulému týdnu) a neklesajícímu počtu diagnostikovaných v průběhu týdne. Reprodukční číslo je stále významně vyšší než 1 s určitým rizikem komunitního šíření. Je však nutné zdůraznit, že riziko v žádném případě neeskaluje u zranitelných skupin obyvatel nebo v tlaku na nemocniční péči. Epidemiologická situace v Praze je způsobena zejména záchytem pozitivit ve spojení s významným ohniskem s přesahem případů a kontaktů do dalších okresů mimo území Prahy a zároveň není nijak neobvyklá v kontextu aktuální globální situace, kde nejvyšší incidence je hlášena z hlavních měst (Vídeň, Lisabon, Madrid, Barcelona), což je dáno zejména vysokou kumulací osob a četnosti akcí. Ohniska nákazy jsou tvořená z velké části asymptomatickými případy nebo pacienty s mírným průběhem onemocnění bez významnějšího zásahu do zranitelných skupin obyvatel a bez nárůstu počtu hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči. Epidemiologická situace je pod kontrolou, podíl případů bez vazby na známý zdroj nákazy se ve sledovaném období pohybuje těsně pod 20 %, nejedná se o plošné šíření regionálního rozsahu.Frýdek-Místek 3,9 (3 – 6) Frýdek-Místek je zařazen mezi okresy v kategorii I z důvodu pokračujícího nárůstu 7denní kumulativní incidence, která vysoce převyšuje hodnotu 25 případů na 100 000 obyvatel a prevalence vysoce nad 100 případů na 100 000 obyvatel; denní riziková skóre se pohybovala v minulém týdnu mezi 3-6. Podíl osob ve věku 65 a více let na celkové prevalenci je téměř 26 %. V lokalizovaném ohnisku (Jablunkovsko) zjištěna vzájemná provázanost mezi clustery, očekáván je další nárůst počtu případů včetně možného zásahu seniorní části populace. Epidemiologická situace v okrese Frýdek-Místek je způsobena masivním záchytem pozitivních případů ve spojení s významným ohniskem nákazy, z velké části s asymptomatickým nebo s mírným průběhem nákazy. Dochází zde k zásahu do zranitelných skupin obyvatel bez nárůstu počtu hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči. Epidemiologická situace je pod kontrolou, nejedná se o plošné šíření regionálního rozsahu.1) Uváděn je průměr (minimum – maximum) hodnot rizikového skóre za daný hodnocený týden. Hodnoty skóre – 0: nevýznamný výskyt nemoci, minimální riziko; 1 – 3: ojedinělé výskyty bez významného trendu, nízké riziko; 4 – 6: narůstající trend výskytu, hranice rizika komunitního šíření; 7 – 8: komunitní šíření s eskalací trendu, riziko zásahu ohrožených skupin obyvatel; 9 – 10: eskalace výskytu nemoci v čase, rostoucí počty hospitalizací, nejvyšší riziko

Rizikové skóre COVID-19 pro okresy ČR: souhrn za 33. týden 2020 (7.8. – 13. 8. 2020)

Celkové hodnocení situace v ČR 

Situace v ČR je celkově stabilizovaná, nicméně výskyt nízkých počtů případů (ohnisek) COVID-19 zasahuje většinu okresů. Tato lokální ohniska nákazy jsou tvořená z velké části asymptomatickými případy nebo pacienty s mírným průběhem onemocnění. V lokalitách se zvýšeným výskytem nákazy je situace pod kontrolou, nedochází k zásahu zranitelných skupin obyvatel, nerostou počty hospitalizovaných. Nejde o plošné šíření regionálního rozsahu.

 

OKRESY ZAŘAZENÉ DO STUPNĚ POHOTOVOSTI I: VÝSKYT NÁKAZY V ČR BEZ KOMUNITNÍHO PŘENOSU

Situace v okresech se zvýšeným výskytem nákazy

Souhrn denně analyzovaného rizikového skóre za 33. týden 20201)

Komentář z hlediska analýzy dat

Komentář epidemiologa

(sekce hlavní hygieničky, MZ ČR)

 

 

 

 

Praha

4,1 (3 – 6)

Praha je nadále zařazena mezi okresy ve stupni pohotovosti I z důvodu relativně vysoké 7denní kumulativní incidence rovné 35 případům na 100 000 obyvatel (nárůst o 36% oproti minulému týdnu) a neklesajícímu počtu diagnostikovaných v průběhu týdne. Reprodukční číslo je stále významně vyšší než 1 s určitým rizikem komunitního šíření. Je však nutné zdůraznit, že riziko v žádném případě neeskaluje u zranitelných skupin obyvatel nebo v tlaku na nemocniční péči.

Epidemiologická situace v Praze je způsobena zejména záchytem pozitivit ve spojení s významným ohniskem s přesahem případů a kontaktů do dalších okresů mimo území Prahy a zároveň není nijak neobvyklá v kontextu aktuální globální situace, kde nejvyšší incidence je hlášena z hlavních měst (Vídeň, Lisabon, Madrid, Barcelona), což je dáno zejména vysokou kumulací osob a četnosti akcí. Ohniska nákazy jsou tvořená z velké části asymptomatickými případy nebo pacienty s mírným průběhem onemocnění bez významnějšího zásahu do zranitelných skupin obyvatel a bez nárůstu počtu hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči. Epidemiologická situace je pod kontrolou, podíl případů bez vazby na známý zdroj nákazy se ve sledovaném období pohybuje těsně pod 20 %, nejedná se o plošné šíření regionálního rozsahu.

Frýdek-Místek

3,9 (3 – 6)

Frýdek-Místek je zařazen mezi okresy v kategorii I z důvodu pokračujícího nárůstu 7denní kumulativní incidence, která vysoce převyšuje hodnotu 25 případů na 100 000 obyvatel a prevalence vysoce nad 100 případů na 100 000 obyvatel; denní riziková skóre se pohybovala v minulém týdnu mezi 3-6. Podíl osob ve věku 65 a více let na celkové prevalenci je téměř 26 %. V lokalizovaném ohnisku (Jablunkovsko) zjištěna vzájemná provázanost mezi clustery, očekáván je další nárůst počtu případů včetně možného zásahu seniorní části populace.

Epidemiologická situace v okrese Frýdek-Místek je způsobena masivním záchytem pozitivních případů ve spojení s významným ohniskem nákazy, z velké části s asymptomatickým nebo s mírným průběhem nákazy. Dochází zde k zásahu do zranitelných skupin obyvatel bez nárůstu počtu hospitalizovaných vyžadujících intenzivní péči. Epidemiologická situace je pod kontrolou, nejedná se o plošné šíření regionálního rozsahu.

1)     Uváděn je průměr (minimum – maximum) hodnot rizikového skóre za daný hodnocený týden. Hodnoty skóre – 0: nevýznamný výskyt nemoci, minimální riziko; 1 – 3: ojedinělé výskyty bez významného trendu, nízké riziko; 4 – 6: narůstající trend výskytu, hranice rizika komunitního šíření; 7 – 8: komunitní šíření s eskalací trendu, riziko zásahu ohrožených skupin obyvatel; 9 – 10: eskalace výskytu nemoci v čase, rostoucí počty hospitalizací, nejvyšší riziko

Tagy článku