Studenti práv se přeli o domácí porody

25 / 04 / 2017

Mají české matky právo rodit doma? Nebo je to hazard se životy či alespoň zdravím matek i jejich novorozených dětí? Své argumenty pro a proti dnes snášeli v rolích zástupců odborných společností v simulovaném veřejném slyšení Zdravotního výboru PS PČR finalisté pátého ročníku Soutěže ve zdravotnickém právu o cenu profesora Jaroslava Stránského 2017. Tu vypsaly pro studenty právnických fakult ČR Kancelář Ombudsmana pro zdraví (KOZ) a spolek studentů práv a mladých právníků ELSA Praha.

Třem studentům, kteří prokázali nejlepší profesionální dovednosti a argumentační schopnosti, předal finanční odměnu v celkové výši 18 000 Kč MUDr. Martin Jan Stránský, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví a mezinárodní expert na systémy a protokoly ve zdravotnictví. „Téma domácích porodů hýbe českou scénou již řadu let a na první pohled se zdá, že obě strany již vyjádřily všechna svá pro a proti. Mladí právníci však dokázali i do tohoto starého sporu bez konce vetknout nové myšlenky a neotřelým způsobem je prezentovat. Soutěž jen znovu potvrdila, že vítězství patří těm, kteří disponují nejen teoretickými znalostmi, ale i schopností prezentovat a pohotově reagovat na své soupeře,“ uvedl MUDr. Martin Jan Stránský. Studenti soutěžili ve dvojicích, v nichž vždy jeden zastupoval společnost prosazující legislativní změny ve prospěch domácích porodů a porodních asistentek a druhý prezentoval zásadní odpůrce se snahou prosadit mimo jiné i zákaz porodu bez dozoru lékaře. Dvojice byly zvoleny losem.elza

„Výhra pro mě znamená potvrzení, že i práce na mimoškolních aktivitách se určitě vyplácí a že tyto praktické věci, jsou mnohem důležitější než teoretické znalosti ze školy. Zde jsem měla možnost si vyzkoušet, jak to víceméně funguje v praxi pod dozorem a dohledem zkušených odborníků z praxe, což si myslím je pro nás úžasným přínosem do budoucna a máme později na čem stavět. “ řekla Michaela Švejnohová, studentka 3. ročníku, která si odnesla 10 000 Kč za 1. místo. Na druhém místě skončil Jan Ullmann z 4. ročníku s 5 000 Kč, třetí místo pak patřilo Gabriele Elišákové z 4. ročníku, která získala 3000 Kč.

„Většina studentů byla nadprůměrně připravená a objevili se i studenti, kteří byli skutečně absolutně špičkově připraveni.“ konstatoval JUDr. Milan Vašíček z AK VFH Vašíček a partneři s.r.o., který byl předsedou hodnotící poroty.  „Slyšeli jsme velké množství více či méně přesvědčivých argumentů. Asi se nedá vypíchnout jeden konkrétní s ohledem na to, že tato problematika je relativně citlivá a není v tuto chvíli jednoznačně právně upravena. “ prohlásil JUDr. Aleš Janoch z AK Janoch & Gutová, člen hodnotící porody. „Jak již bylo řečeno od mých kolegů úroveň soutěže byla na vysoké úrovni. Zajímavý byl pohled studentů na právní problematiku vztahující se k porodním asistentkám.“ uzavřela Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M právní poradkyně KOZ:

Kromě každoroční spolupráce se studentským spolkem ELSA Praha poskytuje Kancelář Ombudsmana pro zdraví dvousemestrální odbornou praxi studentům PF UK v Praze. Rovněž nabízí studentům právnických fakult v ČR dlouhodobé stáže.


Kancelář Ombudsmana pro zdraví
je nezávislé centrum pro informace, poradenství a zprostředkování pomoci pacientům a zdravotnickým pracovníkům (www.ombudsmanprozdravi.cz). Jeho zakladatelem je Nadační fond Stránský, který založil MUDr. Martin J. Stránský, vnuk prof. Jaroslava Stránského, významného prvorepublikového právníka, pedagoga, humanisty a politika. Nadační fond podporuje a zpracovává právní analýzy a podporuje aplikaci z nich vyplývajících návrhů do právního systému.