Středočeský kraj uspořádal setkání poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve středních Čechách

05 / 02 / 2017

 

Str.kraj_logoVíce než dvě desítky zástupců poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve středních Čechách se zúčastnily pracovního setkání se zástupci Středočeské kraje, které se uskutečnilo ve čtvrtek 2. února 2017 v jednacím sále středočeského zastupitelstva v Praze.

Setkání poskytovatelů zdravotní lůžkové péče ve středních Čechách | Foto: Středočeský kraj

"Cílem jednání je vytvořit užitečnou platformu pro výměnu informací, užší spolupráci a koordinaci péče v celém regionu," vysvětlil Martin Kupka (ODS) náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast zdravotnictví. Setkání se vedle náměstka Kupky zúčastnila vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje Zdeňka Salcman Kučerová, představitelé pěti středočeských krajských nemocnic, zástupci soukromých středočeských nemocnic, léčeben dlouhodobě nemocných a dalších zdravotnických zařízení působících ve Středočeském kraji. Nechyběl ani ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek, představitelé zdravotních pojišťoven a další hosté.

O potřebě koordinace zdravotních služeb informoval ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek. Vedoucí Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Středočeského kraje Zdeňka Kučerová Salcman představila účastníkům setkání kompetence kraje a informovala o záměrech nového vedení kraje. Zástupci zdravotních pojišťoven hovořili o záměrech financování zdravotní péče v roce 2017.

Během následující obsáhlé diskuse zástupci soukromých zdravotnických zařízení ocenili, že se takovéto otevřené jednání pro poskytovatele zdravotní péče uskutečnilo. Náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka též přítomné informoval, že nové vedení kraje má v plánu vytvořit novou koncepci zdravotní péče ve Středočeském kraji. Zahrnovat bude všechna lůžková zařízení, samozřejmě Zdravotnickou záchrannou službu i ambulantní péči. "Jsem přesvědčen o tom, že kraj má po debatě s odborníky říci, jak by měla zdravotní péče v kraji vypadat," prohlásil Kupka.

"Podobná setkání budeme pořádat i nadále. Je potřeba mezi sebou diskutovat a řešit společně problémy, které ve zdravotnictví ve středních Čechách máme," zhodnotil závěrem čtvrteční setkání náměstek M. Kupka.

Zdroj: kr-stredocesky.cz