Středočeský kraj: Byla otevřena první krajská adiktologická ambulance pro mládež v ČR

05 / 09 / 2016

V prostorách Zařízení sociální intervence Kladno v ulici Jana Palacha byla ve čtvrtek 1. září oficiálně zahájena činnost adiktologické ambulance pro mládež. Středočeský kraj se tak stal prvním regionem v republice, který se může pochlubit specializovaným odborným týmem zaměřeným na pomoc mladistvým uživatelům návykových látek či ohroženým jiným typem závislosti. V projektu organizovaném a zaštiťovaném odborníky z 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Praha v čele s profesorem Michalem Miovským spojili síly psychologové a psychiatři zaměření na sociální intervenci a lékaři z Oblastní nemocnice Kladno.

 

"Naší snahou je nabízet občanům co nejkvalitnější a nejširší služby. Proto jsem rád, že jsme prvním regionem v republice, který přichází s adiktologickou ambulancí pro mladistvé. Náš kraj se velmi rychle rozvíjí, přibývá v něm obyvatel, mezi nimiž je i hodně mladých lidí. Roste i životní úroveň našich obyvatel a s tím je bohužel spojený i nárůst případů drogové i jiné závislosti. Je dobře, že jsme otevřeli specializované pracoviště, které tyto problémy dokáže nejen včas podchytit, ale také efektivně řešit," konstatoval středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD), který se spolu s krajskou radní pro oblast zdravotnictví Jiřinou Fialovou (KSČM), poslancem Parlamentu ČR Zdeňkem Syblíkem (ČSSD) a dalšími hosty slavnostního zahájení provozu ambulance zúčastnil.Podle ředitele Oblastní nemocnice Kladno Vladimíra Lemona dochází k žádoucímu propojení zdravotních a sociálních služeb pro mladé narkomany. "My jsme se s mladistvými uživateli návykových látek samozřejmě setkávali už před zahájením tohoto programu jakožto s pacienty. Lékař ale v tomto případě řeší jen důsledky. Příčiny musí řešit psychologové a psychiatři, k čemuž dochází právě teď,poznamenal.Podle Jany Petrákové, ředitelky Zařízení sociální intervence Kladno, příspěvkové organice Středočeského kraje, je cílem nové služby včasná intervence a systematická péče o problémové uživatele návykových látek mezi dětmi a dorostem s ohledem na jejich věkovou kategorii. "Dětští klienti potřebují jinou formu práce, jiný přístup. Jejich problémy je třeba řešit včas, ještě než se problémové užívání návykových látek změní v závislost jako chronickou chorobu. S dětskými pacienty už zkušenosti máme, setkáváme se s nimi už mnoho let v souvislosti s řešením závislostí u dospělých osob v jejich rodině. Pracovali jsme s nimi buď individuálně, nebo jsme se snažili zařadit je do dospělého programu," konstatovala. I teď bude podle Jany Petrákové nejdůležitější spolupráce s celou rodinou.O nově nabízenou službu už je zájem. Program v Kladně zkušebně funguje od července bez nějaké větší propagace a už v den oficiálního zahájení pracoval s osmi rodinnými skupinami. Odborníci se kromě běžných drog, alkoholu a cigaret zameří například i na gambling či patologickou závislost na počítačích.

 

 

 

 

 

Zdroj: kr-stredocesky.cz

 

 

 

alko kromeriz002