Stodská nemocnice: Nový přístroj odhalí zrakové vady již u půlročních dětí

20 / 09 / 2015

Čím rychleji je u dětí zjištěna zraková vada, tím rychleji a efektivněji ji lze léčit a předcházet většímu zrakovému hendikepu v pozdějším věku. Dětské oddělení Stodské nemocnice proto v těchto dnech pořídilo přístroj, který odhalí nejčastější oční vady již u půlročních dětí. Zjistí a změří konkrétně tupozrakost, dalekozrakost, krátkozrakost, šilhání, deformované zakřivení rohovky, nestejné rozšíření zornic a nestejnozrakost. Vyšetření na bezkontaktním zařízení stojí 180 korun, neboť ho zatím nehradí zdravotní pojištění.

Screenshot 2015-08-05 21.36.11

„Standardně se screening zraku provádí u praktického lékaře pro děti a dorost při jednotné preventivní prohlídce ve třech letech. Provádí se totiž pomocí takzvaného optotypu, u kterého je potřeba, aby dítě s lékařem komunikovalo. Proto až v tomto věku. Náš nový přístroj ale aktivní spolupráci dítěte nevyžaduje a je tedy použitelný právě už zhruba od šesti měsíců věku,“ vysvětluje primářka dětského oddělení Stodské nemocnice Helena Vrbová s tím, že ani vyšetření starších dětí na optotypu nemusí být zcela průkazné. „Na řadu očních chorob se přichází až po nástupu do školy v první třídě, kdy ale může být na efektivní léčbu pozdě a dítě si pak už ponese následky celý život,“ doplňuje.

Z těchto důvodů očekává velký zájem samotných rodičů ale také dětských lékařů ze spádových oblastí. Přístroj totiž vzhledem k pořizovací ceně není standardní výbavou dětských ambulancí. Dle výrobce je v Plzeňském kraji pouze v Plzni, Klatovech a Domažlicích. Problémy přitom může včas odhalit až u desítek procent dětí. Například jen tupozrakostí trpí dvě děti ze sta.

Vyšetření je bezkontaktní, bezbolestné a velmi rychlé. Dítě si sedne na klín některého z rodičů, nebo pokud už je větší, samo na židli. Lékař zhruba z metrové vzdálenosti nastaví přístroj proti obličeji. Ten spustí upoutávací zvuk a grafiku, která přitáhne pohled dítěte a přístroj pak během necelé vteřiny změří všechny potřebné parametry a v zápětí vydá zprávu, zda jsou oči v pořádku nebo jaké jsou konkrétní parametry očních poruch. V takovém případě pediatr doporučí rodiči navštívit očního lékaře, který provede další vyšetření a navrhne způsob léčby.

Přístroj vyšel nemocnici na 200 tisíc korun. Cena vyšetření je nastavena pouze do výše, aby se investice vrátila. „Důvodem zavedení této služby není vydělat. Toto vyšetření navazuje na novorozenecké screeningy a odbornou péči o děti od nejútlejšího věku, která patří k jedněm z pilířů naší nemocnice,“ říká její ředitel Alan Sutnar.

Vyšetření se provádí v ordinaci přímo na dětském oddělení nemocnice, zatím výhradně ve středu od 13 do 15 hodin. Je vhodné se k němu objednat nejlépe na telefonu 377 193 593/4.