Stále jsou mezi námi děti, které nemají v životě štěstí, Patron dětí na ně nezapomíná

Stále jsou mezi námi děti, které nemají v životě štěstí, Patron dětí na ně nezapomíná
foto: patrondeti.cz/Mgr. Edita Mrkousova
14 / 05 / 2020

Zhruba 15 procent domácností s dětmi bylo podle posledních statistik (Eurostat, 2017) ohroženo chudobou již před koronavirem. Přibližně 117 tisíc dětí do 15 let (ČSÚ, údaje za rok 2018) trpí nějakým zdravotním postižením.

„Řada rodin těžkou životní situaci nezvládá, a proto se na nás obrací s žádostí o pomoc s úhradou nejrůznějších potřeb pro děti v souvislosti s vzděláváním, mimoškolními aktivitami, různými druhy terapií a rehabilitací či kompenzačních pomůcek,“ konstatuje Mgr. Edita Mrkousová, výkonná ředitelka projektu Patron dětí. Tyto potřeby pochopitelně koronavirová krize nezastavila. V současné chvíli čeká na www.patrondeti.cz na pomoc veřejnosti více než 100 dětských příběhů.

Charlottku, Martínka, Jáchymka, Terku, Jitku, Klárku, Adámka a desítky dalších dětí spojuje jedno - jejich rodiče jim přes všechnu snahu nejsou schopni zaplatit ze zdravotního pojištění nehrazenou zdravotní péči, obědy ve škole či školce, zájmové kroužky, letní tábory či dokonce takové základní věci, jako jsou vzdělávací potřeby, postel, plenky či dětskou výživu. „Jejich příběhy byly pandemií a aktuální situací tisíců rodin, které se kvůli ní dostaly zcela nečekaně do finančních problémů, trochu zastíněny. Ale nezmizely. My je považujeme za přinejmenším stejně důležité, jako jsou ty v rámci mimořádné pomoci, kterou poskytujeme od počátku dubna rodinám zasaženým koronavirovou krizí,“ konstatuje Edita Mrkousová, a dodává: „Věřím, že velká část rodin zasažených nečekaně ztrátou příjmů v důsledku pandemie nebo naopak vyššími náklady na péči o děti, které nemohly chodit do školy, se zase dříve nebo později postaví na nohy. Situace dlouhodobě sociálně slabých rodin a rodin s dětmi se zdravotním postižením se však výhledově nezlepší. Pomoc Patrona dětí a tisíců dárců, kteří se na jednotlivé příběhy skládají ve veřejných sbírkách, je pro ně často jedinou šancí, jak dětem alespoň trochu zlepšit kvalitu života. Naopak, jejich situace se v mnoha případech ještě zhorší, protože i na tyto rodiny má a dále bude mít koronavirová krize dopad.“

Patron dětí je svou formou v České republice unikátním projektem. Každý dětský příběh v rámci běžné pomoci a některé žádosti v mimořádné pomoci musí mít svého Patrona, tj. osobu, která rodinu dobře zná a může potvrdit, že její potřeba pomoci je skutečná. Pečlivé prověřování a schvalování žádostí se odehrává každý den v oddělení risku. Vypsání sbírky na konkrétní dětský příběh či jeho zařazení mezi žádosti o mimořádnou pomoc proto probíhá každý den a každý den jsou také dary poskytovány.

Výsledky projektu Patron dětí

Od svého vzniku v roce 2017 podpořil Patron dětí více než 2 300 dětských příběhů, na které se složilo přes 18 500 lidí částkou převyšující 32, 5 miliónu Kč. (Aktuální čísla a splněné příběhy najdete na //patrondeti.cz/dukazy) Dárci se skládají libovolnou částkou na potřebu konkrétního dětského příběhu, který si sami vyberou. Každý příběh musí být přitom zaštítěn Patronem. Jakmile je vypsaná cílová částka naplněna, pořídí za ni Patron dětí věcný dar nebo službu, na kterou se dárci malými (třeba i pouhou stokorunou) i většími částkami skládali. Rodina tedy nezískává peníze, ale dar, o který požádala. Na pomoc konkrétnímu dítěte jde přitom 100 procent vybraných prostředků. Provoz projektu je plně hrazen Nadací Sirius.

V rámci mimořádné pomoci pro rodiny s nezletilými dětmi zasažené koronavirovou krizí nejsou kvůli velkému množství žádostí jednotlivé příběhy zveřejňovány. Finanční dary veřejnost poskytuje na transparentní účet, z něhož proudí plynule a nepřetržitě žadatelům, kteří splní stanovené podmínky pro poskytnutí pomoci. Některé z darů lze přitom získat i bez osoby Patrona. Na mimořádnou pomoc Patron dětí vybral během jednoho měsíce bezmála 3 500 000 Kč a pomoc již poskytl více než 400 rodinám.

Příběh jedné rodiny a dvou typů pomoci

Martina žije po složitém rozvodu s osmiletým Antonínem a prvňákem Tadeášem v pronajatém 1+1 v Praze. Bývalý manžel platí velmi nízké výživné, avšak v souvislosti s koronavirovou krizí tvrdí, že ani on nemá prostředky a už dva měsíce nic neposlal. O děti jinak neprojevuje zájem. Tadeášek je těžký astmatik s potravinovou intolerancí, což skokově zvyšuje Martininy náklady na jídlo. Rodiče, kteří by jí mohli případně vypomoct, nemá. Aby měla Martina čas na děti, našla si jako brigádnice zaměstnání na dohodu o provedení práce v gastronomii a vedle toho uklízela v domácnostech. O oba výdělky v okamžiku vypuknutí koronapandemie přišla. V nejnevhodnější chvíli jí dosloužil jediný starý počítač, takže se děti zapojovaly do online výuky s velkými potížemi.

Třídní učitelka jejího mladšího syna informovala Martinu o možnosti obrátit se s žádostí o pomoc na projekt Patron dětí. Protože tíživá situace rodiny je ovlivněna koronavirovou krizí, získává od Patrona dětí v rámci mimořádné pomoci finanční dar na Toníka ve výši 3 000 Kč. Nepotřebuje na něj Patrona a peníze má účtu za několik dnů. O tento dar může požádat až třikrát na každé své nezletilé dítě po dobu nouzového stavu, a ještě tři měsíce po jeho ukončení. V rámci mimořádné pomoci by Martina mohla požádat s podporou Patrona také o částku 5 000 Kč nebo o dvouměsíční nájemné v celkové maximální výši 30 000 Kč. Pokud by byla v exekuci, insolvenci nebo by pobírala dávky hmotné nouze, peněžní dar by dostat nemohla, avšak mohla by si požádat o Balík základních potřeb s potravinami, hygienickými potřebami a drogérií v hodnotě 3 000 Kč.

S pomocí třídní učitelky v roli Patronky příběhu využila Martina i běžné pomoci Patrona dětí a požádala o počítač pro Toníka, aby se mohl zúčastnit online výuky. Za dva dny po podání žádosti se objevil Toníkův příběh s vypsanou cílovou částkou na pořízení nového notebooku na webových stránkách Patrona děti www.patrondeti.cz. Jak rychle se Martině a jejímu staršímu synovi dostane pomoci v tomto případě záleží především na dárcích, kteří sbírku naplňují.

Kontakt na infolinku: t.: 601 188 166, e-mail:

Zdroj: patrondeti.cz

 

Tagy článku