SSZ Krnov: Unikátní přístroj zdokonalí proces rozboru vzorků

13 / 05 / 2014

Na rychlosti analytických vyšetření a diagnostiky velmi často závisí lidský život. V laboratoři krnovské nemocnice proto v těchto dnech jako první, a to dokonce v celosvětovém měřítku, uvedli do provozu nový robotický systém (s označením Versacell X3), který propojuje tři různé automatické analyzátory vzorků krve a tkání.

Nový přístroj urychluje a zjednodušuje manipulaci s biologickými vzorky v laboratoři a dokáže tak zajistit lékařům, zejména iktového centra, mnohem dříve nezbytně nutné informace, které potřebují k účinné léčbě nejen stavů po mozkových příhodách.

Dosavadní starší typ robotického systému pracoval pouze se dvěma analyzátory. „Nyní může laboratoř z jednoho umístění vzorku provést v optimálním čase více než sto různých analýz - počínaje základními vyšetřeními jako jsou glukóza, bílkoviny, cholesterol, jaterní testy, přes ukazatele srdečního selhání nebo zánětlivých stavů, až po různé hormony, vitaminy nebo celou skupinu parametrů pro sledování nádorových onemocnění," vysvětlil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Dosud nemocnice ve své centrální laboratoři využívala dva imunochemické analyzátory, které obsluhoval starší typ robotického systému. Po té, co laboratoř vybavili dalším biochemickým analyzátorem, bylo potřeba zajistit i automatizovaný systém, který propojí všechny funkční analyzátory do jednoho integrovaného celku. Dodávající firma byla ochotna těmto požadavkům vyjít vstříc a zajistit nově vyvinutý systém.

„Systém má vyčleněný prostor pro vkládání urgentních vzorků se zrychleným způsobem zpracování, sleduje stav rozpracovanosti jednotlivých vzorků a ovládá všechny připojené analyzátory. To vše s jedním člověkem u jedné obrazovky. Stačí jediné propojení s laboratorním informačním systémem pro on-line přenos požadavků na vyšetření a zpětný přenos výsledků,“dodává primář krnovské centrální laboratoře RNDr. Václav Štemberk.

Instalované řešení citelně zjednodušuje manipulaci se vzorky a celou logistiku průchodu vzorků laboratoří. Rychlost a dokonalost manipulace převyšuje jak ruční přenášení vzorků tak i systémy využívající k manipulaci se vzorky tzv. transportní dráhy. Vyčleněný prostor pro vkládání urgentních vzorků je významný nejen pro potřeby iktového centra u pacientů indikovaných k trombolýze, ale i pro ostatní jednotky intenzivní péče. Systém (Versacell X3) napomáhá akreditované laboratoři krnovské nemocnice dále zkrátit čas od příjmu vzorků v laboratoři po vydání výsledků.

Zdroj: sszkrnov.cz

20145121311465338