Spolupráce VZP a ČLK: Pojišťovna plní, k čemu se zavázala

17 / 12 / 2014

Také pro vyúčtování roku 2014 budou výrazně omezeny regulace ambulancí.

Zvýšení výsledné hodnoty bodu, bonifikace celoživotního vzdělávání a dramatické omezení regulací. Výsledky dohod, které uzavřely Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká lékařská komora, mohou při vyúčtování roku 2014 znamenat pro ambulance přínos stovek milionů. Vzhledem k tomu, že jsou to v neposlední řadě spolupracující lékaři, díky nimž se VZP těší rostoucí důvěře klientů i dobrým ekonomickým výsledkům, může nyní pojišťovna potvrdit, že dohodám v plném rozsahu dostojí.

Bonus za vzdělávání

VZP opakovaně deklarovala, že chce pro své klienty kvalitní péči. Pro její zajištění je nezbytné, aby se lékaři neustále vzdělávali. Vedení VZP a ČLK se proto dohodlo na bonifikaci 1 haléř ke každému bodu pro všechny ambulantní specialisty a ambulantní gynekology, kteří jsou držitelem platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK. A to navíc k tomu, že už před tím pojišťovna přislíbila bez dalších podmínek zvýšit ambulantním specialistům a gynekologům hodnotu bodu o 1 haléř oproti úhradové vyhlášce.

VZP rovněž zohlednila námitku ČLK, že praktičtí lékaři vykazují méně výkonů v porovnání s ambulantními specialisty či gynekology. Praktičtí lékaři, kteří jsou držiteli platného Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, proto vedle bonifikace prostřednictvím zvýšení hodnoty bodu o 1 haléř získají navíc zvýšení kapitační platby o 50 haléřů.

Diplom museli lékaři doložit do 31. března 2014.

Za bod zaplatí VZP více

Množství referenčních bodů bylo pro rok 2014 oproti úhradové vyhlášce navýšeno o 50 % těch bodů, které byly v roce 2012 uhrazeny v sestupné hodnotě. Rok 2012 zde slouží jako referenční období.

Dohoda se týká všech ambulantních specialistů, kteří podepsali na rok 2014 úhradový dodatek vycházející z uzavřené dohody mezi VZP a ČLK. Toto ujednání bude zohledněno ve vyúčtování za rok 2014, zůstávají tudíž v platnosti úhradové dodatky, včetně záloh ve výši 98 %. Vyúčtování bude provedeno v souladu s dodatky do 30. 4. 2015.

Omezení regulací

Bonifikaci za vzdělávání a navýšení hodnoty bodu poznají ambulantní lékaři na svých příjmech až příští rok, kdy jim pojišťovna vyúčtuje rok 2014. Už letos jim ale VZP poslala více peněz díky tomu, že po dohodě s ČLK dramaticky omezila regulace při vyúčtování roku 2013. Pokud ambulantní lékaři nepřekročili limit stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebyla nijak regulována indikace za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči a za zvláště účtovaný materiál.

Rok 2015 je v jednání

Pro vyúčtování za rok 2014 VZP přislíbila, že k regulacím přistoupí stejně vstřícně jako v předchozím roce. Důvodem je, že ambulantní segment následuje doporučení pojišťovny ve formě pozitivních listů na léky, a pomáhá tak VZP šetřit. Je to už třetí rok v řadě, co pojišťovna neprovádí žádné regulace za léky.

O případném uzavření dalších dohod pro rok 2015 VZP a ČLK nadále jednají. Lze předpokládat, že jednání budou ukončena poté, co bude známa definitivní podoba tzv. úhradové vyhlášky.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí VZP

4fc88190c5674