Společnost Magellan ČR refinancovala v oblasti českého zdravotnictví zakázky za více než 1 miliardu korun

19 / 06 / 2015

Magellan_logo_czechy

Společnost Magellan, která působí na českém trhu od roku 2007, refinancovala v oblasti českého zdravotnictví zakázky již za více než 1 miliardu korun. Za dobu svého působení spolupracovala s více než 70 zdravotnickými zařízeními a více než 120 dodavateli zdravotnických prostředků, léčiv či služeb.

Společnost Magellan se profiluje jako stabilní finanční partner zejména pro krajské a fakultní nemocnice. Spolupracuje rovněž s městskými a soukromými zdravotnickými zařízeními. Refinancováním zvyšuje efektivitu českých nemocnic, pomáhá jim překonat problémy s cash-flow i výkyvy v příjmech.  „Tlak na efektivitu zdravotnictví roste. Finanční zdroje jsou omezené, technologie a léčba jsou čím dál sofistikovanější a nutí nemocnice rychleji modernizovat a investovat. My jim a jejich dodavatelům pomáháme efektivně vyřešit aktuální problémy s tokem peněz,“ říká Petr Formánek, obchodní ředitel firmy Magellan Česká republika. „ Aktivně spolupracujeme zejména s osvícenými vlastníky, zakladateli a zřizovateli zdravotnických zařízení, v Česku je jich již více než 70,“ dodává.

Princip spolupráce spočívá v refinancování závazků nemocnic. Magellan převezme závazek zdravotnického zařízení, dodavatel dostane podstatnou část peněz za své zboží a management nemocnic se nemusí bát, že pozastaví přísun potřebného materiálu nebo léčiv.  Nemocnici Magellan poskytne splátkový kalendář bez dodatečných vícenákladů. Pokud nemocnice nechtějí několikaletý splátkový kalendář, ale jsou schopné splatit dluh například do dvou let, neplatí žádné úroky.  V případě, že nemocnice termín opakovaně nedodrží, úroky jsou vždy do úrovně zákonného úroku.

„Na společnosti Magellan, která je naším dlouhodobým partnerem pro financování, oceňujeme, že smluvně garantuje vstřícné platební podmínky pro zdravotnická zařízení, jakož i citlivý, vstřícný a individuální přístup v rámci obchodních jednání“, vysvětluje jednatel a předseda představenstva společnosti MedicCor Mgr. Tomáš Macháček.

 

Společnost Magellan plánuje rozšířit své aktivity směrem k veřejnému sektoru a to nejen v oblasti refinancování, ale i financování investic ve veřejném sektoru. Prioritou Magellanu zůstává realizace projektů finančního partnerství a pomoci ve zdravotnictví.

 

O společnosti Magellan Česká republika

Magellan Česká republika s r.o. je nebankovní instituce poskytující finanční služby pro veřejný sektor, zejména pro zdravotnictví.  Magellan chce být spolehlivým a stabilním finančním partnerem a poradcem ve všech oblastech dodavatelsko-odběratelských relací. Společnost Magellan velmi pružně a rychle reaguje na potřeby klientů. V neposlední řadě akceptuje vyšší míru kreditního rizika při financování projektů a při faktoringu. Je součástí mezinárodní skupiny Magellan Capital Group. Mezi její hlavní akcionáře patří penzijní fondy a podílové fondy největších finančních institucí v Evropě: ING PTE S.A., AEGON OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK. V České republice působí od roku 2007.

www.magellancr.cz