Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke COVID

Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke COVID
foto: www.cls.cz/ČLS JEP logo
22 / 11 / 2021

Praha 22. listopadu 2021 (PROTEXT) - Společné stanovisko ČLS JEP a Vědecké rady ČLK ke strategii adaptace České republiky na epidemii onemocnění covid-19.

 

• Doporučujeme zahájení permanentní, razantní, plošné a maximálně realistické informační kampaně o závažných následcích onemocnění covid-19 a omezujících dopadech nárůstu počtu pacientů s covid-19 na ostatní oblasti zdravotní péče v ČR.

• Již probíhající očkovací kampaň musí výrazněji a silněji zdůrazňovat zdravotní rizika pro neočkované osoby. Doporučujeme změnu dikce očkovací kampaně směrem k maximálně realistickému zdůrazňování rizika smrti a/nebo závažného život ohrožujícího klinického průběhu u neočkovaných osob.

• Doporučujeme prosazovat očkování proti nemoci covid-19 s využitím všech dostupných nástrojů státní správy a zaměstnavatelů. Doporučujeme, aby očkování proti onemocnění covid-19 bylo pro všechny zdravotníky a pracovníky ve zdravotních a sociálních službách, kteří jsou v přímém kontaktu s pacienty či klienty, povinné.

• Ohniska nákazy a šíření nákazy viru SARS-CoV-2 doporučujeme řešit, pokud to lze, lokálně a důrazně s plným využitím existujících pravomocí orgánů veřejného zdraví v jednotlivých krajích nebo regionech.

• Vyzýváme všechny kolegy lékaře a zdravotníky, aby se zdrželi šíření jakýchkoli polopravd a dezinformací ohledně nemoci covid-19, zejména ohledně očkování s tím spojeného, a drželi se striktně pravidel medicíny založené na důkazech. Poškozují tím nejen náš stav, ale hlavně své pacienty a zdraví občanů této země. Za své jednání nesou odpovědnost.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory ČLS JEP

PROTEXT / www.cls.cz

Tagy článku