Společné prohlášení MZ ČR a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19

Společné prohlášení MZ ČR a zdravotních pojišťoven k přijatým opatřením v souvislosti s COVID-19
19 / 03 / 2020

Dnes proběhlo jednání mezi Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami. Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb.

Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji. Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

VZP ČR: 

//www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19

VoZP ČR: 

//www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19

ČPZP: 

//www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html

OZP: 

//www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19

ZPŠ: 

//www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace

ZPMV ČR: 

//www.zpmvcr.cz/lekari/obecne-informace/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19/

RBP: 

//www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002/

 

Z důvodu současné situace a následnému propadu ekonomiky se předpokládá významné snížení příjmů zdravotních pojišťoven, které lze krátkodobě pokrýt z aktuálních disponibilních finančních zůstatků zdravotních pojišťoven, které byly v posledních letech prozíravě vytvořeny právě pro případy krizového vývoje. Náklady na zdravotní služby související s COVID 19 lze v souladu se zákonem hradit rovněž z prostředků rezervního fondu.  V nejbližších měsících by tak nemělo dojít k ohrožení platební schopnosti zdravotních pojišťoven ani poskytovatelů. Je však nesporné, že pro následující roky bude nutné přijmout úsporná opatření a nebude možné navyšovat úhrady a platy jako v předchozích letech, aby bylo financování zdravotnictví po dobu následující krize i po ní udržitelné.

Vzhledem k současné velké nejistotě ohledně příjmů zdravotních pojišťoven se bude na dohodovacím řízení pro rok 2021 vyjednávat zpočátku zejména o úhradových principech a o finálním nastavení cen a úhrad bude následně rozhodnuto až na základě analýzy a zhodnocení dopadů COVID 19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů.

Tagy článku