Společné dementi ČLK a Ministerstva zdravotnictví

03 / 12 / 2014

Česká lékařská komora i Ministerstvo zdravotnictví ČR se distancují od prohlášení, které se šíří po internetu s nadpisem „Nenechme si vzít svého doktora! Nenechte si vzít svou lékařskou praxi!“ Obsah této zprávy je zcela smyšlený a k jeho výrobě byla zneužita stará informace ze stránek ČLK s datem 26. 3. 2013.

Zpráva poškozuje a zneužívá dobré jméno České lékařské komory, neboť je šířena s podpisem a jako upozornění od prezidenta ČLK. Obsahem předmětné zprávy jsou zcela nesmyslná tvrzení, že Ministerstvo zdravotnictví připravuje nebezpečnou novelu zákona, která by údajně například umožnila, aby pacientům kdykoli úředník zdravotní pojišťovny odebral jejich lékaře a mnoho dalších, zcela nepravdivých informací.  Celá věc vychází ze starého prohlášení ČLK, které bylo aktuální k práci minulé vlády a k návrhu z roku 2013, který se nikdy nerealizoval.

Ministerstvo zdravotnictví prohlašuje, že žádnou ve zprávě popsanou úpravu zákona nepřipravuje.

Zdroj: mzcr.cz

logo-mzcr