Složení představenstev v nemocnicích Zlínského kraje se mění, Lucii Štěpánkovou střídá Jozef Machek

Složení představenstev v nemocnicích Zlínského kraje se mění, Lucii Štěpánkovou střídá Jozef Machek
foto: bnzlin.cz/Lucie Štěpánková, NZK
01 / 06 / 2020

Ve vedení všech čtyř nemocnic Zlínského kraje dochází od dnešního dne ke změně. Z představenstev jednotlivých akciových společností, kterými nemocnice ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži jsou, odchází Lucie Štěpánková. Jejich členkou byla od roku 2017.

 Tříčlenná představenstva všech čtyř nemocnic doplnil Jozef Machek, který v posledním roce pracoval na pozici náměstka ředitele Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně a měl na starosti oblast investičního rozvoje, provozu a informačních technologií. Změnu ve vedení schválila Valná hromada Zlínského kraje před týdnem.

NZK

„Odchod Lucie Štěpánkové je pro nás určitě citelnou ztrátou po pracovní i lidské stránce. Věnovala se personální a právní problematice a odvedla velký kus práce při prosazování a nastavování všech nezbytných změn, které pomohly narovnat letité disproporce v rámci jednotlivých nemocnic i mezi nimi. Nastavování pravidel v pracovně právní a mzdové oblasti a v oblasti řízení lidských zdrojů, to je obvykle velmi nevděčná role, kterou ale zvládala úspěšně a se ctí,“ uvedl Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Schopná manažerka přijala nabídku zdravotnického holdingu Agel, který v České republice a na Slovensku provozuje 22 nemocnic, síť poliklinik, lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. „Neodcházím s lehkým srdcem, za tři roky jsme se s kolegy v jednotlivých představenstvech sžili a myslím, že naše společná práce byla pro celek přínosná. Chci se ale posunout a věnovat se nyní práci v soukromém sektoru, který tolik nepodléhá nejrůznějším tlakům,“ prohlásila Lucie Štěpánková s narážkou na opakované spory vedení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně s tamními odborovými organizacemi. „Komunikace nebyla problém, největší potíž vidím v politikaření odborových organizací a v prosazování osobních ambicí některých jejich zástupců. Sama pro sebe jsem si situaci vyhodnotila tak, že jsem musela řešit požadavky, které byly a jsou proti mému přesvědčení, což nechci snášet a nemám to ani zapotřebí,“ dodala Lucie Štěpánková.

Představenstva všech čtyř nemocnic Zlínského kraje mají od roku 2017 společného předsedu, kterým je Radomír Maráček. Ten je zároveň ředitelem Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Místopředsedou představenstva je vždy ředitel dané nemocnice. Pozici třetího člena ve všech čtyřech představenstvech zastává od 1. června 2020 Jozef Machek. „Chci se soustředit na komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci včetně odborů, jejichž roli rozumím a respektuji ji. Dál budu ve zlínské nemocnici pokračovat také v práci v oblasti investic, provozu a informačních technologií a jako právník nyní přebírám i právní agendu. Také další tři nemocnice v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži, v jejichž představenstvech jsem nově členem, znám a už jsem s jejich řediteli i dalšími členy vedení v minulosti komunikoval, takže věřím, že naše spolupráce bude fungovat dobře,“ podotkl nový člen vedení čtyř nemocnic Zlínského kraje.

 bnzlin.cz

Mgr. Jozef Machek

Pro nemocnice Zlínského kraje pracuje od března loňského roku. Dosud byl ve zlínské nemocnici náměstkem ředitele pro investiční rozvoj, provoz a informační technologie. Je zodpovědný za řízení IT projektů financovaných z fondů EU, věnuje se projektu fúze nemocnic Zlínského kraje, realizuji audity na jednotlivých provozech a odděleních, zaměřuje se na výkonnost zdravotnických provozů a jejich produkci. V minulosti pracoval v několika menších nemocnicích na pozici místopředsedy představenstva, jako akviziční ředitel či zástupce jednatele pro právo, veřejné zakázky, kvalitu a zdravotní pojišťovny. Vystudoval všeobecné právo na Právnické fakultě Univerzity Komenského Bratislava, studium ukončil v roce 2007. Je mu 37 let, je ženatý a má dvě děti.

 

Tagy článku