SITUACE VE VSETÍNSKÉ NEMOCNICI SE VÝRAZNĚ ZMĚNILA

SITUACE VE VSETÍNSKÉ NEMOCNICI SE VÝRAZNĚ ZMĚNILA
foto: nemocnice-vs.cz/Nemocnice Vsetín
31 / 10 / 2020

V průběhu uplynulých sedmi dnů se situace ve Vsetínské nemocnici výrazně změnila, zdvojnásobil se počet nemocných zdravotníků, aktuálně jich chybí na odděleních více než sto šedesát. Zvýšilo se množství testovaných pacientů i celkový počet nemocných v regionu: okres Vsetín s 923 nemocnými s nákazou covid na 100 tisíc obyvatel, patří společně se Zlínem, Přerovem a Prostějovem k nejzasaženějším regionům na Moravě. Aktuálně je na Valašsku téměř dvojnásobná nemocnost než v Praze.

„Velmi oceňuji spolupráci všech nemocnic Zlínského kraje, jejichž vedení i koordinátoři intenzivní péče jsou v každodenním kontaktu. Reagujeme tak na aktuální situaci v daném okamžiku a místě a snažíme se vzájemně vypomáhat tam, kde je aktuálně situace horší. V posledních dnech pomohly i mimořádné dodávky ventilátorů, my jsme například právě dnes převzali dar pěti ventilátorů, což samozřejmě pomůže nejen nám, ale i ostatním nemocnicím, protože můžeme vrátit ventilátory zapůjčené z KNTB. Pomáhají i nemocnice, které nezřizuje Zlínský kraj a ani neposkytují akutní péči, ale pomohou převzetím neakutních pacientů uvolnit například lůžka následné péče. Takto nám vypomohla již nemocnice z Vizovic, Slavičína, pomáhají i zařízení sociální péče. V této složité době je fajn, že spolupracujeme napříč zařízeními a pomocnou ruku se snaží podat každé zařízení, je-li to jen trochu možné. Děkuji za to,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Ventilátory / nemocnice-vs.cz 

Ve Vsetínské nemocnici bylo k pátku 30. října 2020 hospitalizováno 73 pacientů s koronavirem, z toho 62 na standardních lůžkách, 7 na jednotkách intenzivní péče a 4 ve vážném stavu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Nemocnice vytvořila dvě covidové jednotky, s realitou péče o pozitivní pacienty se však setkala již všechna lůžková oddělení. Problém však nastává s personálem. U lékařů se zatím personální situaci ještě daří zvládat, větší nemocnost však zasáhla ošetřovatelský personál. „Všem lékařům patří dík za to, že jsou ochotni pracovat tam, kde je zrovna potřeba a dokáží se okamžitě adaptovat na nové podmínky, i mimo svou odbornost. Horší je situace u nelékařského zdravotnického personálu. Musí na jedné straně zachovávat přísná protiepidemická opatření, tak jako lékaři, ale být zároveň hodně času s nemocnými a poskytovat jim kompletní ošetřovatelskou péči. Je jich v dané situaci už málo, takže mají málo času na odpočinek a regeneraci sil. Psychicky je to pro všechny velmi vyčerpávající,“ zhodnotil náměstek pro léčebnou péči Vsetínské nemocnice MUDr. Martin Metelka.

Zdravotníků ošetřovatelských profesí je aktuálně 65 nemocných s koronavirem, další dvě desítky čekají na výsledky testování a 41 je v pracovní neschopnosti s dalšími nemocemi. „Největší problém je nedostatek sester, nesmírná únava personálu, ale mnohdy i netolerance veřejnosti,“ poukazuje náměstek pro ošetřovatelskou péči Mgr. Pavel Šupka. Stejně jako u lékařů i sestry přesouvá nemocnice dle aktuální potřeby tak, aby byla zajištěna péče nejen o covidové, ale o další akutní pacienty. „Bohužel neplatí univerzálnost využití personálu, třeba sestry vzdělané v intenzivní péči nelze adekvátně nahradit sestrami jiných odborností,“ dodal Šupka. Situace je podle něj vážná, zatím ale péči zvládáme zajistit. Chybí nejen sestry, ale i ošetřovatelé či sanitáři, které nahrazujeme dobrovolníky, především z řad mediků a dalších studentů, nejčastěji z partnerské zdravotnické školy ze Vsetína.

Vsetínská nemocnice převzala péči o pacienty s koronavirem v polovině října. Dříve je přebírala Uherskohradišťská nemocnice, poté i Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. „Od třináctého října měla tato zařízení plnou kapacitu, takže jsme začali o pacienty s koronavirem pečovat přímo ve Vsetíně. Otevřeli jsme samostatnou stanici ve 4. patře nového interního pavilonu, lůžka byla naplněná do týdne, takže jsme začali realizovat další přesuny a vytvořili druhou stanici. Zastavila se veškerá plánovaná operativa, aktuálně operujeme jen akutní pacienty, čímž se uvolnila lůžková i personální kapacita,“ připomenula ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková. Výrazně však přibylo i odběrů v odběrovém centru, kde se kapacita musela několikrát navýšit a provoz rozšířit i na víkendové dny. Dnes je průměrný denní počet odběrů i desetkrát vyšší než tomu bylo ještě počátkem září. „Zdravotníci provedou dvě stě padesát až tři sta odběrů každý den. Aby bylo možné odběr provést, musejí mít pacienti v informačním systému žádanku, kterou může zadat pouze hygienická stanice na základě trasování, nebo praktický lékař, ke kterému pacient přichází s příznaky onemocnění. Zřídili jsme objednávkový systém, aby pacienti měli konkrétní termín, a nestáli frontu na několik hodin. Nicméně bych chtěla vyzvat všechny, aby byli trpěliví, chovali se ke zdravotníkům s respektem, a nevyžadovali po nich informace, které nemají. Vzorky se nevyšetřují v naší nemocnici a výsledky dostává ten, kdo si odběr vyžádal – tedy hygienická stanice nebo praktický lékař. Zda byl test pozitivní či negativní tak naši zdravotníci nevědí a nemohou tedy informovat ani pacienty. Vyřizováním zbytečných telefonických hovorů se tak ztrácí spousta času, který by mohl být věnován pacientům,“ vysvětlila ředitelka.

Tagy článku