Situace v oblasti dostupnosti léků se zlepšuje. Pomohly i mimořádné a urychlené dodávky léčiv.

Situace v oblasti dostupnosti léků se zlepšuje. Pomohly i mimořádné a urychlené dodávky léčiv.
foto: www.mzcr.cz/MZ CR logo
10 / 02 / 2023

Situace na trhu s léčivy se postupně stabilizuje i díky mimořádným a urychleným dodávkám léčiv a intenzivním jednáním s výrobci a distributory.

V meziročním srovnání bylo letos od začátku roku v lékárnách vydáno o bezmála 300 tisíc balení antibiotik více než v roce 2022, což představuje meziroční nárůst o 54 %.

Ministerstvo zdravotnictví pro dostupnost léčiv dělá maximum. Využívá při tom i v loňském roce schválené novely zákona o léčivech, která umožnila schválit úhradu léčivům z mimořádných dodávek z jiných členských států. Vláda díky tomu schválila úhradu pro skoro 100 tisíc balení antibiotik ze skupin penicilinů a azithromycinů. Podařilo se také urychlit dodávky dalších antibiotik v řádech statisíců, kromě penicilinu také amoxicilinu s kyselinou klavulánovou či nejnověji také dětské penicilinové suspenze, pokrývající průměrnou desetitýdenní spotřebu.

Ministerstvo zdravotnictví do konce února odešle do mezirezortního připomínkového řízení novelu zákona o léčivech, která by měla zmírnit dopady výpadků na dostupnost léčiv pro pacienty v ČR. Novela má mj. za cíl stanovit výrobcům léčiv povinnost zajistit, po oznámení výpadku, pro české pacienty dodávky odpovídající spotřebě na 1-2 měsíce, což zajistí čas a vytvoří prostor pro minimalizaci dopadů výpadku. Nad rámec legislativy také Ministerstvo zdravotnictví plánuje vytvořit stálý tým, který se bude zabývat monitoringem dodávek ve vztahu k aktuálním i předpokládaným spotřebám a jednáním s výrobci tak, aby bylo možné v maximální míře zmírnit dopady nedostupnosti léčiv na pacienty.

Námi vypracovaná novela má za úkol zlepšit proaktivní přístup zainteresovaných stran k dané problematice. Díky ní budeme mít lepší přehled o tom, jaké jsou stavy léků v lékárnách a u distributorů. Zároveň bude zákonná povinnost výrobce dodávat hrazená léčiva ještě jeden až dva měsíce po nahlášení výpadku. Chceme také do budoucna zlepšit komunikaci směrem k lékařům a lékárníkům tak, aby vždy měli informace o aktuálně dostupných léčivech.” doplnil náměstek ministra Jakub Dvořáček

Ministerstvo zdravotnictví také v reakci na kolující nepravdy ze strany dezinformační scény i některých opozičních politiků zdůrazňuje, že léčiva zaslaná jako pomoc Ukrajině nebyla a nejsou v žádném případě příčinou nedostupnosti léčiv v České republice. Ministerstvo zdravotnictví se snažilo předcházet živelnému vývozu léčiv na Ukrajinu, a proto vytvořilo jednotný dodavatelský systém zapojený do EU struktur tak, aby pomoc byla koordinovaná, reflektovala potřebu Ukrajiny a zároveň neohrozila dostupnost léčiv pro pacienty v České republice. Přípravky odeslané na Ukrajinu byly farmaceutickými společnostmi darovány z jejich nadzásob. Mezi léčivými přípravky, které byly na jaře odeslány na Ukrajinu byly zejména léky na bolest, anestetika, elektrolyty, antidota, kortikosteroidy a další. 

“Chci jednoznačně vyvrátit dezinformaci, které občas slýchám ze strany některých opozičních politiků, že naše humanitární pomoc v podobě léčivých přípravků válkou sužované Ukrajině vedla k nedostatku některých léčiv, kterému dnes čelíme. Není to pravda. Nehledě na naprostou absenci elementární solidarity s lidmi, kteří dnes v mrazivých podmínkách čelí invazi ruských vojsk, často bez přístupu k elektřině, teplu a vodě,” uzavřel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

www.mzcr.cz

Tagy článku