Sanatorium Jablunkov: Největší přestavba části pavilonu je u konce

27 / 08 / 2015

Léčebna dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, které je akciovou společností založenou Moravskoslezským krajem, prošla rozsáhlou přestavbou za zhruba dvacet milionů korun. Rekonstrukce části pavilonu odstartovala letos v lednu. Slavnostního otevření se dnes (25. 8.) zúčastnili také hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, Jiří Martinek, náměstek hejtmana MSK pro zdravotnictví a za švýcarské velvyslanectví v ČR Ralph Friedländer, ředitel Swiss Contribution Office.

Screenshot 2015-08-26 10.09.56

Léčebna dlouhodobě nemocných letos prošla kompletní vnitřní přestavbou. Pacienti, u kterých to bylo ze zdravotních důvodů možné, byli po dobu rekonstrukce propuštění do domácího ošetřování, ostatní byli přestěhováni na jiná oddělení. Současní pacienti budou hospitalizování na moderně vybavených pokojích s elektricky polohovacími postelemi a vlastním bezbariérovým sociálním zařízením. Nově repasovaná francouzská okna jsou nejen energeticky úsporná, ale umožní pacientům bezpečný přístup přímo z pokoje na terasu s výhledem do parku a novým zahradním nábytkem. K dispozici bude také jídelna a společenská místnost.

„Právě ukončená rekonstrukce oddělení byla objemově a svým významem nejpodstatnější investicí od výstavby léčebného pavilónu Sanatoria Jablunkov ve třicátých letech minulého století. Nicméně se jednalo o rekonstrukci pouze jedné z pěti lůžkových stanic, a proto věříme, že tato stavba byla jen první etapou celkové rekonstrukce budovy. Záměr je však podmíněn zajištěním dostatečných finančních zdrojů,“ sdělil Jan Zawada, ředitel Sanatoria Jablunkov.

Léčebna má také nové rehabilitační přístroje, například trenažer pro horní a dolní končetiny, magnetický rotoped a běžecký trenažer, přibyly také moderní terapeutické přístroje pro elektroléčbu, magnetoterapii, terapeutický laser nebo přenosná vířivá lázeň pro končetiny.

Díky projektu „Zkvalitnění ošetřovatelské péče na Jednotce ošetřovatelské péče a oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných v Sanatoriu Jablunkov, a.s.“ absolvoval personál oddělení certifikované kurzy bazální stimulace, aktivizace seniorů s využitím prvků biografie klienta nebo rehabilitační ošetřování specifických skupin imobilních klientů.

„Pozměněním celkové dispozice oddělení léčebny a nákupem nových rehabilitačních přístrojů se pacientům zásadním způsobem zlepšila dostupnost potřebného rehabilitačního zázemí a celkový komfort. Vedle moderního vybavení však zůstávají tím nejdůležitějším faktorem v péči o pacienty lidé. Proto bych chtěl poděkovat celému zdejšímu týmu zdravotníků a ostatních zaměstnanců za jejich obětavou a profesionální péči, trpělivost, obětavost i ochotu,“ říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Jiří Martinek.

Akce byla finančně podpořena z Programu implementace švýcarsko–české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Výše dotace činí 85% uznatelných nákladů, zbývajících 15% hradí Sanatorium Jablunkov z vlastních zdrojů.