Sanatoria Klimkovice: Dětem s poškozením mozku pomůže i kraj

07 / 03 / 2016

images-6

Výzkumný projekt, který by měl prokázat účinky intenzivní rehabilitace u dětí s poškozením mozku, odstartuje v Sanatoriích Klimkovice v pondělí 29. února výběrem prvního vzorku malých pacientů. Projekt podpoří Moravskoslezský kraj dotací pro Asociaci rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou a přidruženými neurologickými onemocněními ve výši 700 tisíc korun. Dnes to na svém jednání odsouhlasili zastupitelé.

Do pilotní studie se přihlásilo celkem 70 dětí. Do užšího výběru na základě nutných parametrů výzkumu lékaři podle lékařské dokumentace poslali 39 dětí. Ty se i s rodiči postupně dostaví k osobní konzultaci. Do prvního kola na pondělí 29. února Sanatoria Klimkovice pozvala 21 dětí. Druhé kolo pro zbývajících 18 dětí se uskuteční do konce března.  Pro studii s názvem „Komplexní intenzivní lůžková léčebně rehabilitační péče dětských pacientů s dětskou mozkovou obrnou a získanými postiženími mozku“ lékaři vyberou celkem 15 dětí.  Cílem projektu je prokázat, nakolik účinné jsou neurofyzikální intenzivní rehabilitační terapie.
„Rodiče, kteří k nám jezdí se svými dětmi i opakovaně, mohou ze své zkušenosti říci, že intenzivní rehabilitace, které probíhá až několik hodin denně, opravdu přináší výsledky. V České republice ale zatím není k dispozici žádný výzkum, který by jejich zkušenosti potvrzoval. Proto jsme připravili tento pilotní projekt,“ vysvětlil prokurista Jozef Dejčík.
Projekt by měl trvat 1,5 roku a přijde a odhadem na 2 až 3,5 milionu korun. Srovnávat by se měly výsledky u dvou souborů dětí. Patnáct z nich by mělo projít opakovanou intenzivní rehabilitací, dalších patnáct s obdobnými diagnózami standardní lázeňskou léčebně rehabilitační péčí. Z krajské dotace bude Asociace rodičů dětí s DMO hradit intenzivní rehabilitační programy pro vybrané děti.
Vybírat malé pacienty budou lékaři; vždy by mělo jít o děti, které budou absolvovat intenzivní rehabilitační program poprvé. Šanci vyzkoušet ho tak zároveň dostanou děti, které si ho prozatím nemohly kvůli vysokým finančním nákladům dovolit.
„Výzkumy v zahraničí už prokázaly, že standardizace lůžkové léčebně rehabilitační péče s vyšší intenzitou, než jak je to v současnosti, a to 4 až 5 hodin denně, a s vyšší frekvencí až dvakrát ročně, vede k většímu efektu rehabilitační péče. Ukazují, že tyto formy rehabilitace mohou výrazně korigovat a minimalizovat postižení. Pacienti jsou pak méně závislí na pomoci okolí, mohou se zapojit do vzdělávacího systému a následně do pracovního procesu,“ konstatoval odborný garant projektu, MUDr. Zdeněk Machálek.

„Po třech letech, kdy intenzivní rehabilitační programy nabízíme, už z vlastní zkušenosti víme, že skutečně přináší výsledky, že pokroky postižených dětí jsou výrazné. Teď to budeme prokazovat sofistikovanou studií s přesně nastavenými parametry,“ doplnil primář Sanatorií Klimkovice Tomáš Bauko.

Výsledky výzkumu v Sanatoriích Klimkovice by mohly poté sloužit pro přípravu konkrétního metodického postupu v léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou a získanými postiženími mozku, které dosud neexistují. Současné standardní rehabilitační postupy platí už od devadesátých let minulého století a odvíjejí se od postupů, které se užívaly už v sedmdesátých letech. Ve světě od té doby došlo k velkému rozvoji rehabilitačních metod, který se zatím nijak nezohlednil.

„Na výsledky nějakého podobného výzkumu zoufale čekáme. Naše děti jezdí za různými intenzivními rehabilitacemi na celou řadu specializovaných rehabilitačních pracovišť. Aby získali prostředky na jejich úhradu, mnohdy musejí potupně sbírat plastová víčka. Mnozí rodiče z vlastní zkušenosti vědí, že tyto metody pomáhají a přitom každý rodič pochopitelně udělá maximum ve prospěch svého dítěte. Výzkum, který by mohl sloužit jako podklad ke změně současné metodiky rehabilitace, velmi vítáme. A oceňujeme přístup Moravskoslezského kraje. Krajská dotace zpřístupní rehabilitaci i těm dětem, které dosud neměly šanci si ji vyzkoušet,“ prohlásil Miloš Svoboda, zakladatel a předseda Asociace rodičů dětí s DMO.

„Výzkum považujeme za důležitý, proto jsme se rozhodli podpořit asociaci dotací. Navíc nás velmi těší, že špičkové rehabilitační programy a takto sofistikovanou studii realizuje zařízení právě v našem kraji,“ prohlásil hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

Zdroj: sanatoria-klimkovice.cz

images-9