Ryjické oddělení následné péče ústecké Masarykovy nemocnice splňuje akreditační standardy SAK

22 / 12 / 2016

Oddělení následné péče II Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., které sídlí v Ryjicích, je akreditovaným zdravotnickým zařízením. Certifikát o udělení akreditace na základě splnění akreditačních standardů Spojené akreditační komise, o. p. s., (SAK ČR) slavnostně převzala 14. prosince 2016 primářka oddělení MUDr. Petra Kozmová z rukou náměstka pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s.,  MUDr. Jiřího Mrázka, MHA, a MUDr. Josefa Liehneho, ředitele zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Akreditace je platná na následující tři roky, do listopadu 2019.logo-kz

Akreditaci podle národních akreditačních standardů SAK ČR získala Nemocnice následné péče Ryjice, p. o., již v roce 2010. Následně prošla reakreditačním šetřením a obhájila akreditaci v roce 2013. Nyní zvládla další plánovanou reakreditaci. Od roku 2015, kdy Ústecký kraj včlenil bývalou Nemocnici následné péče Ryjice pod Krajskou zdravotní, a.s., probíhá projekt „Implementace národních akreditačních standardů dle Spojené akreditační komise ČR“ také ve všech nemocnicích Krajské zdravotní.  Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci do první poloviny roku 2018, kdy se oddělení následné péče v Ryjicích stane součástí akreditovaného systému celé Krajské zdravotní, a. s.

„Jsem rád, že se vám podařilo akreditovat. Vůbec nebylo jednoduché vše administrativně postavit. Jste první vlaštovka, která se za Krajskou zdravotní vydala a pokračuje na cestě k dalšímu udržení akreditace. Nás ostatní tento nelehký úkol čeká a doufám, že se k vám zbytek Krajské zdravotní připojí,“ řekl při slavnostním předání akreditačního certifikátu MUDr. Jiří Mrázek, MHA, náměstek pro zdravotní péči Krajské zdravotní, a. s.

„Určitě nebude od věci porovnat si akreditaci, kterou jste získali jako příspěvková organizace, a teď, už pod křídly Krajské zdravotní. Budiž to poučení pro vás i pro nás. Všechna čest a díky za to, že šetření dobře dopadlo. Když si představím, co celou nemocnici čeká, nikoliv tiše, ale nahlas v dobrém opravdu závidím,“ poznamenal MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

„Zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace byly stěžejními dokumenty, na něž se spojená akreditační komise zaměřovala. Myslím si, že jsme se s jejími členy nakonec dobře shodli. I když nás ještě čeká hodně práce, můžeme být pyšní. Všichni na oddělení se na to, aby akreditační proces byl úspěšný, intenzivně připravovali a měli zájem, abychom akreditaci zvládli,“ shrnula vrchní sestra oddělení následné péče Mgr. Bc. Bohumila Machová.