Rumburk: Stabilizace a modernizace nemocnice pokračuje, chystají se rozsáhlé změny

Rumburk: Stabilizace a modernizace nemocnice pokračuje, chystají se rozsáhlé změny
foto: www.mapy.cz/Nemocnice Rumburk
17 / 02 / 2022

Rumburská nemocnice úspěšně rozšiřuje svůj zdravotnický tým, nejnovější posilou je zkušený primář chirurgického oddělení MUDr. Eidi Hakimi, který je ve funkci od 1. 2. 2022. Kvalitní zdravotní péče vyžaduje i odpovídající materiální zázemí.

Nemocnici proto čeká celá řada výrazných změn. Na nové přístrojové vybavení již bylo získáno 150 milionů z programu REACT-EU, plánovaná je také rozsáhlá rekonstrukce stávajících prostor, a i nová výstavba v areálu nemocnice. Na stavební část schválil Ústecký kraj dotaci ve výši 400 milionů korun.

Krajská zdravotní, a.s., (KZ) připravila zadávací řízení na novostavbu budoucí hlavní budovy a souvisejících provozů s projektovou cenou, která lehce přesahuje již přislíbené finanční prostředky. Rozdíl byla KZ připravena krýt z vlastních zdrojů. Nabídky podané ve výběrovém řízení ale převýšily předpokládanou cenu stavby tak zásadně, že představenstvo společnosti muselo kvůli nedostatečnému finančnímu krytí tuto zakázku zrušit.

Výsledek výběrového řízení odráží aktuální napjatou situaci ve stavebnictví. Jedním z důvodů vysoké ceny však mohla být i skutečnost, že zadávací řízení bylo připraveno metodou „Design and Build“, kdy dodavatel zpracovává dokumentaci k realizaci stavby a provádí i stavbu samotnou. Tato metoda může vést k jejímu urychlení, dodavatel však nese poněkud vyšší riziko a tomu jsou v současné době stavební firmy méně otevřené kvůli nepředvídatelným výkyvům v cenách stavebních materiálů.

Příprava rozsáhlých investic v nemocnici v Rumburku dále pokračuje. KZ vyhodnocuje všechny možnosti a ve spolupráci s Ústeckým krajem jako jediným akcionářem hledá řešení, jak zajistit případné úpravy projektu a jeho financování tak, aby výsledek byl komfortní pro pacienty a zdravotníky rumburské nemocnice a zvládnutelný pro KZ. Vedení Krajské zdravotní, a.s. kromě kraje komunikuje i s jednotlivými municipalitami, jejichž součinnost vnímá jako jednu ze zásadních.

 www.kzcr.cz

Tagy článku