Rozmazaný svět. Výstava ve Fakultní nemocnici Olomouc

Rozmazaný svět. Výstava ve Fakultní nemocnici Olomouc
foto: www.fnol.cz/Výstava ROZMAZANÝ SVĚT ve FN Olomouc
05 / 12 / 2021

Exkurz do světa viděného očima člověka s těžkým zrakovým postižením nabízí výstava Rozmazaný svět, která z iniciativy Nadace prof. Vejdovského putuje Českou republikou již od roku 2016. Její další zastávkou je od 1. prosince 2021 Fakultní nemocnice Olomouc.

Fotografie a informační panely si lze až do 5. ledna 2022 prohlédnout ve vestibulu ústřední budovy A.

 

Přednostka Oční kliniky FN Olomouc MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO s členkou správní rady Nadace prof. Vejdovského Dagmar Sýkorovou.

 FN Olomouc výstava / www.fnol.cz

Prostřednictvím dvojic fotografií výstava umožňuje, aby si člověk se zdravým zrakem uměl představit, jak svět kolem sebe vidí lidé s degenerací sítnice, barvoslepostí, krátkozrakostí nebo dalekozrakostí, s dvojitým viděním, šedým nebo zeleným zákalem a s dalšími zrakovými vadami a očními onemocněními. Garantem fotografické části výstavy je prof. Mgr. Jindřich Štreit, Dr.h.c., garantem znázornění zrakových vad je někdejší přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Olomouc prof. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO. Instalací ve Fakultní nemocnici Olomouc se výstava pomyslně vrací na domovskou půdu, protože právě největší zdravotnické zařízení na střední Moravě bylo téměř padesát let působištěm profesora Vejdovského. Na tamní oční kliniku také směřuje podpora nadace nesoucí jméno tohoto světoznámého oftalmologa, například formou nákupu přístrojů pro včasnou diagnostiku. „S olomouckou oční klinikou dlouhodobě intenzivně spolupracujeme. Jedním z poslání nadace je pokračovat v odkazu profesora Vejdovského, a to tak, že se snažíme udržovat vysoký standard péče o zrak na klinice, v níž tak dlouho působil a která dosáhla v tom čase světového věhlasu,“ popisuje členka správní rady Nadace prof. Vejdovského Dagmar Sýkorová.

Jak dlouholetou spolupráci s nadací, tak edukační potenciál výstavy Rozmazaný svět oceňuje přednostka Oční kliniky FN Olomouc MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO. „Díky nadaci se nám každoročně daří pořídit diagnostické a léčebné pomůcky a přístroje, se kterými zdokonalujeme péči o pacienty a zpřesňujeme diagnostiku očních onemocnění u dětí i dospělých. Některé z přístrojů pořízených díky nadaci máme s výhodou možnost využít i v nynějším covidovém období,“ oceňuje spolupráci Klára Marešová. Výstava na tak frekventovaném místě, jako je foyer monobloku fakultní nemocnice, může mít podle ní velký preventivní přínos. „Veřejnost touto formou upozorníme na závažná oční onemocnění, která mohou končit až slepotou, a na skutečnost, že včasnou diagnostikou lze následkům těchto onemocnění předcházet. Pro návštěvníky FN Olomouc výstava také skýtá možnost uvědomit si, jak vidí jejich příbuzní s očními onemocněními,“ míní Klára Marešová, která oceňuje, že výstava se věnuje i osobnosti profesora Vejdovského. „Svými schopnostmi a věhlasem přesahoval hranice tehdejšího Československa,“ připomíná přednostka Oční kliniky.

Výstava seznamuje nejen s osobností Václava Vejdovského, nýbrž také s posláním nadace, která si v příštím roce připomene třicet let své existence. „Snažíme se dělat vše pro to, aby lidé se zrakovým handicapem mohli žít důstojný a aktivní život. Zároveň usilujeme o prevenci vzniku závažných očních onemocnění a snížení rizika pooperačních komplikací, aby, jak říkával sám Vejdovský, lidé nepřicházeli o zrak zbytečně,“ zdůrazňuje Dagmar Sýkorová s tím, že nadace nakupuje také například kompenzační pomůcky, zajišťuje konkrétním lidem vzdělání a rekvalifikaci, přispívá na pořízení přístrojů pro léčbu zraku, koordinuje vyšetření a léčbu tupozrakosti tisíců dětí a zasloužila se o postavení historicky první nové školy pro zrakově postižené děti v Olomouci - Hejčíně.

Více o výstavě se dozvíte na www.rozmazanysvet.cz.

Tagy článku