Rouška jako fenomén. WHO komentuje

Rouška jako fenomén. WHO komentuje
07 / 04 / 2020

WHO se k rouškám aktuálně vyjadřuje. U nás (se) vedou dohady, debaty, hádky, analýzy, a taky udávání, obviňování a pokuty. A padají facky. Roušky vstoupily d našeho světa razantně. Prostředky zdravotnické ochrany se změnily v kontraband, žádané zboží, akt daru, reklamní nosič, módní výstřelek.Zůstanou?

 

WHO komentuje:

- Smysl nošení roušek: důvod by měl být specifikován, tedy zda se mají používat pro kontrolu zdroje nemoci (u nakažených) nebo pro prevenci (u zdravých lidí).

- Vystavení nákaze: jaká je míra nákazy v populaci, do jaké míry je dotyčný v blízkém kontaktu s veřejností.

- Náchylnost dané skupiny k nákaze a komplikacím: starší lidé a ti s jinými chorobami jako kardiovaskulární nemoci, cukrovka.

- Životní podmínky dané skupiny: zda jde o hustě zalidněnou oblast, do jaké míry je tam možné dodržet odstup mezi lidmi, jaké je riziko rychlého rozšíření (tábory, slumy, autobusy).

- Proveditelnost případného nařízení: cena a dostupnost roušek.

- Typ roušky: zdravotnická versus amatérská.

WHO uznává, že nošení roušek může snížit riziko hrozící od nakažených osob, u nichž se ještě neprojevily symptomy onemocnění.

Kresba: Jan Hovorka

 (Informace na who.int/news-room)

Tagy článku