Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Válka nebude aneb Nestřílejte na plukovníky!

Roman Prymula, ministr zdravotnictví: Válka nebude aneb Nestřílejte na plukovníky!
foto: novinky.cz/Tisková konference Romana Prymuly
22 / 09 / 2020

Nový ministr Roman Prymula nechce válku, ani čistky. Nakolik je to pro osazenstvo jak ministerstva, tak zdravotnictví jako celku uklidňující zpráva, posoudí každý zainteresovaný a sám. V inauguračním projevu nový ministr vyzval ke spolupráci, mezigeneračním respektu, a hlavně k pochopení veskrze racionálních důvodů, které k jeho rozhodnutím povedou.

Pusťte si záznam tiskové konference na Novinky.cz, od cca 1:29:00, a pokud se oprostíte od mediální hysterie, na nemalé části fb na nového ministra útočící, uslyšíte rozumné a logické argumenty. Jaké budou výsledky práce nového ministra, uvidíme. Měl by mít minimálně 100 dní hájení, tak kolem Vánoc se vše ukáže. A zatím? Nestřílejte na plukovníka… Jeho prognózy nebyly tak moc od dnešní skutečnosti, to se asi shodneme.

 

Užasle pobouřené výkřiky nad tím, že jako vládní epidemiolog pronesl věštbu o hranicích, zavřených na dva roky, sice utichly, ale jistě to někdo znovu připomene. Nepřipravil nás o Chorvatska a Itálie, odkud si svobodně a demokraticky importujeme epidemii. Ano, právě tak a tehdy svoboda a demokracie zvítězila. Vždy neseme za svá rozhodnutí následky.

 

Lidské společenství je ale především živý organizmus, odkázaný na soužití a rovnováhu s ostatními biologickými složkami planety. Máme na mysli jak viry, bakterie, bacily, tak třeba kalifornské požáry nebo ozónovou vrstvu. Na tom nic nemění ani aktuální politický režim, ani technologický pokrok. Živé organizmy na Zemi tak prostě reagují na sluneční svit, záření a další jevy. 

 

Promítnuto do dnešní doby, je čas čelit pandemii. (Paralelně i řečem o tom, že to žádná pandemie není, samozřejmě!) Jindy to může být povodeň či hekatomby sněhu. Cesty jsou nesjízdné, obce odříznuté, hrozí blackout, vidíme, že ještě chvíli a nepřežijeme.

Co děláme?

Voláme po zásahu státu. Stát nás upozorní na pravidla, přednosti, povinnosti a my se podle pokynů „velitele zásahu“ v podobě krizového štábu, ministra, hejtmana, pomalu vracíme do bezpečí. 

 

Rozhodující roli tedy sehrál kdo? Ano, stát. Plukovník v první linii rozeslal kolegy na další nebezpečná místa. Ti zajistili, co bylo třeba. Mají své předpisy, postupy, výcvik, nemusí fantazírovat o svobodě pohybu kohokoli kamkoli, přijmou řešení, na kterých se společnost kdysi usnesla a dala jim formu. Jinak by asi dlouho nepřežila.

 

No a ten, kdo aktuálně zosobňuje stát, tedy ministr zdravotnictví, by se měl ujmout velení akcí také proti covid-19. Je dobře, když má vojenské myšlení, protože to je a bude potřeba. Není vyloučeno, že bude nutné  tlumit fatální krizi - nezvládnutelné počty nemocných, předimenzovaná hospitalizace, rozvoz ochranných a zdravotnických prostředků, určování přednosti na dýchacích přístrojích, ano i pohřbívání, neklid v ulicích, nemocnicích i domovech, dopravu zdravotníků k izolovaným skupinám. Lidi se v nebezpečí starají hlavně o sebe, viry a bakterie taky - konec konců je to přirozené u obou skupin. V době zjevného a akutního nebezpečí to může ale vypadat hodně ošklivě. Debata o demokracii a svobodě v médiích nebo na sociálních sítích má jiné parametry v reálném sociálním prostoru, kde se může cítit každý, opravdu každý, smrtelně ohrožen. Pak teprve so zobrazí charaktery. A někdy to pěkná podívaná opravdu nebývá. 

 

Být voják není hanba, být vojenský lékař je vzdělání, profesní nastavení a vybavení, dnes důležité a potřebné. Vizionářský ajťák, kariérní politik, básník či bohém pro zvládnutí pravděpodobné situace nemá předpoklady. Organizace zdravotní péče, zásahů, zásobování uzavřených lokalit, rozdělování zásob předpokládá energického, autoritativního a hlavně procesů znalého velitele. Vzpomeňme si, že i rozvážní hejtmani, demokraticky zvolení, na jaře někde taky povolali armádu. Bylo by dobré počkat, jak se „Plukovník“, předem atakován médii a politiky, ukáže - co umí, jak si vede nadřízen davu, který může lehce ztratit orientaci. 

Srovnání?

Pro část veřejnosti je jistý generál ideálním kandidátem na prezidenta. Kromě vzorné práce v obou protikladných vojenských uskupeních a jejich zpravodajských sekcích nic konkrétního rodné vlasti nepřinesl. Nikdo v něm ale nevidí nebezpečný zelený mozek a diktátorskou figuru. Roman Prymula je „jen“ plukovník v. v., lékař, specialista na vakcíny, odborník na hygienickou a epidemiologickou službu. Nestřílejme na něj, jen abychom se předvedli jako pacifisté, liberálové a ochránci svobody. Nechme ho velet, dokud nebezpečí nebude zažehnáno. Teď je potřeba on.

Autor: Jan Hovorka

 

//www.novinky.cz/domaci/clanek/novym-ministrem-je-clovek-ktery-jako-prvni-chtel-promorit-populaci-40337043

 

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. se celý profesní život věnoval zdravotnictví v oblastech výzkumu, vývoje, vzdělávání, preventivních programů a řízení. V letech 1997–2009 zastával řadu akademických funkcí – zejm. posty prorektora a rektora Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové a následně post děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V roce 2009 byl na základě výběrového řízení jmenován ředitelem Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Po sedmiletém působení ve funkcí ředitele se stal nejprve poradcem a následně náměstkem ministra zdravotnictví. V období od května do září 2020 působil jako vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, dne 21. 9. 2020 jmenoval prof. Romana Prymulu prezident republiky ministrem zdravotnictví. 

Po získání titulu MUDr. zahájil dráhu akademického a vědeckého pracovníka s celoživotním zaměřením na očkování dětí a epidemiologii infekčních chorob. Postupně složil atestace v hygieně a epidemiologii, mikrobiologii, veřejném zdravotnictví a nástavbovou atestaci z epidemiologie; v roce 1994 ukončil studium řízení nemocnic na University of Birmingham. Obhájil kandidaturu v lékařských vědách a v roce 1996 se stal docentem epidemiologie. V roce 1999 získal Ph.D. v epidemiologii a v roce 2007 korunoval svou vědecko-pedagogickou dráhu ziskem titulu profesor hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství. Během profesní dráhy zastával řadu funkcí v mezinárodních a národních organizacích a odborných společnostech (člen Management Board ECDC ve Stockholmu, NATO COMEDS WG-MT, ESWI, WHO poradce pro pneumokoky, atd.). V současnosti je členem WHO-ETAGE (Evropská imunizační komise), předsedou CEVAG (Středoevropská skupina pro podporu očkování), tajemníkem EVASG ESCMID (vakcinační skupina evropské mikrobiologické společnosti), předsedou České vakcinologické společnosti JEP a členem řady redakčních, edičních či vědeckých rad. Roman Prymula se dlouhodobě věnoval klinickému výzkumu nových vakcín. V této oblasti dosáhl řady prioritních výsledků, které publikoval v mnoha prestižních světových vědeckých časopisech. Za zmínku stojí 6 publikací v časopise The Lancet, z toho 4 prvoautorských. Tyto práce byly citovány 2000x, jeho Hirschův index je 20. Nyní se věnuje reformám evropských očkovacích kalendářů a reformě primární péče.

Roman Prymula je ženatý, má dceru a syna. Pokud najde trochu volného času, věnuje se šachu, je nositelem titulu mistr FIDE. 

 Zdroj: www.mzcr.cz

 

Tagy článku