Rok 2016 v IKEM

16 / 01 / 2017

Celkem 483 orgánů transplantovali v roce 2016 lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny. Je to více než 60 % všech transplantací provedených v České republice. Znovu tak dokázali, že patří k naprosté špičce ve svém oboru. IKEM se totiž díky tomuto počtu drží mezi největšími a nejvýkonnějšími transplantačními centry Evropy. Týdně zde lékaři zvládnou v průměru více než 9 zákroků, kdy pacientovi transplantují jeden nebo i více orgánů najednou. Navíc často metodami, které jsou raritní pro svou náročnost a složitost.

Rok 2016 ukázal, že Institut klinické a experimentální medicíny pracuje na 100 % svých možností. „V loňském roce se nám podařilo zachránit život, a nebo zlepšit kvalitu života pacientům při 439 výkonech, kdy jsme transplantovali 483 orgánů. To je více než 60 % všech transplantací provedených v České republice. Aby se programy mohly dále rozvíjet, je již v tuto chvíli nutné zvětšit kapacitu IKEM, proto v tomto roce budeme dále pokračovat v přípravách projektů klíčových staveb - pavilonu G1, G2, laboratorního pavilonu a pavilonu zobrazovacích metod. Všechny tyto strategické investice prostorově odlehčí hlavní budově IKEM, ve které tak vzniknou nové ambulance a pokoje lůžkových částí. Jen tak bude možné, aby se Institut klinické a experimentální medicíny dále rozvíjel a rozšiřoval nové programy, které mohou zachraňovat životy,“ vysvětluje MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel IKEM.

Nejvíce loni IKEM, jako již tradičně, transplantoval ledviny. „Loni chirurgové transplantovali celkem 259 ledvin, z čehož ve 40 případech se jednalo o ledvinu od žijícího dárce. Když to srovnáme s celou Českou republikou, kde bylo transplantováno 452 ledvin, pak IKEM provedl 57 % těchto zákroků. Zbylých 193 ledvin, tedy 43 %, si meze sebe dělí všech 6 dalších transplantačních center ČR. Co se týká inzulín produkujících tkání, zde jsme transplantovali loni celkem 44 krát. Z toho 41 bylo slinivek břišních, což je historicky nejvyšší počet těchto zákroků. Rekordní počet jsme zaznamenali také u transplantace tenkého střeva v rámci multiviscerální transplantace, kterou chirurgové provedli loni 3 krát. Jedná se rovněž, jako u inzulín produkujících tkání, o unikátní program, který v Česku nikdo jiný než IKEM nenabízí,“ říká přednosta Transplantcentra IKEM MUDr. Pavel Trunečka, CSc. Stejný počet zákroků jako v roce 2014 se podařil udržet i kardiochirurgům, ti transplantovali srdce ve 46 případech. Zde je ale potenciál Institutu klinické a experimentální medicíny větší, bohužel se však nedaří zajistit dostatečný počet zdravých orgánů vhodných k transplantaci.

V roce 2016 pokračovaly velmi úspěšné párové, respektive řetězové transplantace ledvin a velmi úspěšný byl v IKEM také program multiviscerálních transplantací a transplantací jater. „V případě jater se nám od roku 2012 podařilo zdvojnásobit počty zachráněných pacientů, a to především díky metodám redukce jater a také splitu, což je technicky velmi náročné rozdělení jednoho orgánu dvěma příjemcům. Loni jsme transplantovali celkem 127 štěpů, v 10 případech se pak jednalo o transplantaci jater dětskému pacientovi, které provádí IKEM jako jediné pracoviště v České republice. Rok 2016 byl pak výjimečný především tím, že se nám podařilo 30. dubna poprvé úspěšně transplantovat dělohu. V celosvětovém měřítku to byla teprve 11. transplantace dělohy od žijící dárkyně - v tomto případě matky příjemkyně. Mladá žena, která se narodila bez dělohy, tak dostala šanci přivést na svět vlastní dítě. Touto transplantací odstartovala první klinická studie na světě, která zahrnuje transplantace dělohy od žijících i zemřelých dárkyň. Za prvních několik měsíců, kdy program úspěšně funguje, jsme dělohu transplantovali již 4 krát,vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM.

Aby transplantační programy fungovaly a zachraňovaly životy, vyžaduje to souhru desítek lidí. „Na záchraně života každého z našich pacientů, který čeká na transplantaci, spolupracují nejen lékaři, zdravotnický personál, koordinátoři, ale i řidiči sanitek, vojáci - piloti. Nic z toho by ale nebylo možné bez vynikající spolupráce s desítkami dárcovských nemocnic. Bez jejich mimořádně náročné práce a péče o dárce orgánů by nemohl fungovat žádný z transplantačních programů. Jen díky nim bylo loni v regionu IKEM indikováno 139 zemřelých dárců, což je historicky nejvyšší počet a v rámci republiky velký úspěch. Všem nemocnicím regionu IKEM za to patří velký dík, protože si uvědomujeme, kolik úsilí a práce za každým jednotlivým dárcem je,“ doplňuje vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.4598_21704_IKEM_budova_zima-1