Rizika léčby bolesti i posttraumatických poruch? Sledujme je

Rizika léčby bolesti i posttraumatických poruch? Sledujme je
foto: www.hospitalin.cz/Ilustrace
07 / 01 / 2024

Rozvíjející se digitalizace zvýší frekvenci informací, možná i dostupnost péče, odlehčení a efektivitu. Jen nepřímo ale ovlivní rizika využívání přírodních zdrojů k léčbě. Na nejvyšší odborné a vědecké úrovni jsou zkoumány dříve ostrakizované, nebo prostě nebezpečné, látky.

Nadační fond pro výzkum psychedelik Psyres nedávno přinesl zprávu, že: „ … Multidisciplinární asociace psychedelických studií (MAPS) předložila vůbec první žádost o schválení MDMA asistované terapie pro léčbu posttraumatické stresové poruchy, neboli PTSD. Inovativní léčba by mohla pomoci milionům trpících lidí. …“ (konec citace).

//www.facebook.com/psyres.nf

U nás je MDMA vnímána především jako nelegální stimulační droga, řazená mezi amfetaminy. Ač se jedná v případě výše zmíněného schvalování o aktivity amerických odborných společností, jistě proniknou brzy informace i k nám. Bylo by dobré vytvořit platformu, poskytující přehled, v jaké fázi se výzkum nebo možnost podávání těchto látek garantovaně nacházejí. WHO je jistě kompetentní, nicméně pro toto těžkopádná organizace. Naše zdravotnictví hledá cesty i nový systém financování, organizace a dalších oblastí fungování.

Je jasné, že nesprávné nebo neodborné užívání těchto látek má v sobě nebezpečí poškození organizmu nebo návyku. Ať jde o legálně podávané opioidy, třezalku nebo třeba kapky do nosu. Řečeno s klasikem, každý lék je v podstatě jed, a opačně. Je především na lékařích, aby kontrolovali, co pacient užívá, v jaké míře, jak dlouho a léčbu regulovali. Musí mít ale znalosti ze zahraniční, odborných center i zpětnou vazbu. 

Léčebné konopí už má jasné trendy, studiemi ověřené využívání, schéma podávání s respektem k legislativě. Přírodní látky jiného druhu v případě léčby projdou schválením SÚKL. Pokud někdo využívá potravinové doplňky nebo léčivé byliny, spolehne se na zkušeného terapeuta a konzultaci s lékařem, ohledně kontraindikací a návykovosti. Produkty TCM indikuje certifikovaný odborník.

Pomoci mohou pacientské organizace. Jejich příznivci, členové nebo podporovatelé jsou ostatně koncovými zákazníky. Tlak „zdola“ může a pomůže nastavit parametry, podle kterých se může využití zatím legislativně nedefinovaných prostředků aplikovat. Zabývá se tím Národní ústav duševního zdraví i jeho fundační skupiny. Rizika léčby komunikuje i Pacientská organizace pro léčbu bolesti, v oblasti léčebného konopí KOPAC a další neziskovky. Cílem by mělo být předem odstranit překážky a najít, každý ze svého úhlu pohledu, způsob, jak riziku předcházet. Ověřené znalosti soustředit na odborné platformě, s výstupy pro laickou obec.

Jistěže to bude náročné, nákladné a dlouhodobé konání. Pacientské organizace to nemohou dělat zadarmo a je to dobrý důvod, jak skvěle investovat prostředky z mezinárodních fondů nebo byznysu pro sběr dat a studie. Je docela důvod zvážit to jako vyrovnávání s černým trhem. Argumentačně získají munici podporovatelé legalizace těchto látek. Nové impulzy najdou inovátoři v léčbě, a to vše přispěje účinnější léčbě nejen bolesti.

Máme snad pádnější důvod se tím začít seriózně zabývat?

//www.nudz.cz/

//psyres.eu/o-nas/

 

EDIT: Další informace zde:

//www.hospitalin.cz/zpravodajstvi/nemocnice-pisek-v-souvislosti-s-drogami-prijimame-stale-vice-deti-uvadeji-lekari-6208.html

 Text a ilustrace: JAN HOVORKA

 

 

 

Tagy článku