Rektoři a zástupci zdravotních pojišťoven podporují zákon o univerzitních nemocnicích

24 / 02 / 2017

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík dnes jednal se zástupci vysokých škol a zdravotních pojišťoven na téma zákona o univerzitních nemocnicích. „Podobný zákon se připravuje už velmi dlouho, ale nikdy se to nedostalo do stádia, kdy by se dostal na jednání vlády. Tato šance přišla až nyní. Zákon má sice určité porodní bolesti, ale také řadu zastánců,“ řekl ministr po jednání s rektory vysokých škol a zástupci zdravotních pojišťoven. Vláda návrh zákona o univerzitních nemocnicích projedná v první polovině března.mzcr

„Univerzita, potažmo fakulta, propůjčuje nemocnicím jméno, vychovává v nich profesionály, ale má nulový vliv na jejich vedení. Jsem rád, že jsme možná nejdále, kam se zákon kdy dostal. Jsme také rádi, že jsou v něm klíčové věci, které jsme požadovali,“ řekl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima na podporu zákona o univerzitních nemocnicích. Obdobná slova zazněla také od rektora Masarykovy univerzity doc. Mikuláše Beka a rektora Ostravské univerzity prof. Jana Laty.
Schůzce byl přítomen také prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR Ladislav Friedrich: „Zákon v poslední době prodělal velmi rychlý a pozitivní vývoj a v tuto chvíli neobsahuje žádné pro nás nepřijatelné body. Věřím, že zákon posílí nezávislost a vlastní zodpovědnost managementu těchto velkých ekonomických celků.“ Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek potvrdil: „S návrhem zákona jsme se podrobně seznámili a nemáme žádné zásadní připomínky.“

 

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích by vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení.

 

 

 

 

Hlavní cíle zákona o univerzitních nemocnicích:

 • Opustit nevhodný a přežitý status státní příspěvkové organizace a přejít na nový model správy a hospodaření organizace odpovídající velikosti a úkolům dnešních fakultních nemocnic.
 • Zachování páteřní sítě nemocnic, které poskytují kvalitní zdravotní péči ve všech potřebných oborech a nikoliv jen v těch lukrativních, jak je tomu u některých soukromých zařízení. Zároveň chce návrh zajistit, aby mohly lékařské fakulty připravovat nové generace lékařů a měly vliv na chod těchto vybraných nemocnic. V zákoně se tak řeší i problematická místa spolupráce mezi univerzitami, resp. jejími lékařskými fakultami, a budoucími univerzitními nemocnicemi v oblasti výuky, vědy a výzkumu.
 • Univerzitní nemocnice budou mít také snadnější řízení a větší ekonomickou svobodu z pohledu zákonné regulace, zároveň ale budou pod dohledem rady složené jak ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, tak Ministerstva financí, konkrétní spolupracující univerzity i samotných zaměstnanců zdravotnického zařízení. Toto se týká také majetkových úkonů, což ve své podstatě znamená zvýšenou kontrolu nad těmito úkony ze strany státu, protože k záměru rady univerzitní nemocnice se vyjadřují i obě zmíněná ministerstva, a z hlediska prodeje nemovitostí tedy nedochází k žádnému zmírnění oproti stávající platné úpravě.
 • Univerzitní nemocnici bude možné zřídit a zrušit pouze zákonem. V orgánech univerzitní nemocnice bude mít své zástupce též vysoká škola, se kterou bude mít univerzitní nemocnice uzavřenu smlouvu o spolupráci. Univerzitní nemocnice bude hospodařit s vlastním majetkem, výnosy bude možné použít pouze na úhradu nákladů spojených s její činností.

 

Nemocnice, které by měly získat statut univerzitních nemocnic:

 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Fakultní nemocnice Olomouc
 • Fakultní nemocnice Ostrava
 • Fakultní nemocnice Plzeň
 • Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
 • Fakultní nemocnice v Motole
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 • Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

 

V případě úspěšného legislativního procesu by měl zákon nabýt účinnosti v lednu 2018.