Rehabilitační nemocnice Beroun se podílí na ojedinělém projektu

14 / 05 / 2016

detaileq1ic0.huntington-mudr-brabcova

Rehabilitační nemocnice Beroun se podílí na ojedinělém projektu, zaměřeném na možnosti léčby pacientů s Huntingtonovou nemocí.

V Rehabilitačním centru berounské nemocnice existuje výzkum v rámci v ČR ojedinělého projektu, zaměřeného na možnosti léčby pacientů s Huntingtonovou nemocí. Spolupracujeme s centrem pro extrapyramidové poruchy Neurologické kliniky a Centrem klinických neurověd Univerzity Karlovy a 1. LFUK a VFN v Praze. Výzkum je podpořen grantem Univerzity Karlovy a granty IGA a Prvouk.
Huntingtonova nemoc (HN) je nevyléčitelné dědičné neurologické onemocnění, které v konečné fázi neodvratně vede k devastujícímu postižení jedince, jeho plné invaliditě s nutností 24hodinové péče okolí, a bohužel ke smrti. „Onemocnění se projevuje poruchami řízení pohybu, nekontrolovatelnými neúčelnými pohyby, zhoršováním stability, chůze, paměti, orientace, schopnosti vykonávat jakoukoli práci včetně základních denních a hygienických návyků. Přidávají se problémy s polykáním, řečí, metabolické změny vedoucí k extrémnímu vyhubnutí, objevují se výkyvy nálad a osobnostní změny, často značně komplikující mezilidské soužití a další problémy. V současnosti existuje pouze omezená a dočasná terapie léky, zaměřená hlavně na tlumení příznaků, léčba onemocnění jako takového známa není. Přestože je rehabilitace celosvětově v literatuře uváděna jako hlavní metoda ovlivnění funkčního stavu pacientů a vývoje hybného postižení, validních vědeckých studií, týkajících se této problematiky, je i v zahraničí naprosté minimum a specifický rehabilitační management pacientů s HN neexistuje,“ říká k této závažné diagnóze primář Rehabilitačního centra MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D.
Cílem zmíněného projektu, který již nějakou dobu v Rehabilitačním centru v Berouně probíhá, a který koordinuje lékařka centra MUDr. Libuše Brabcová, je osvětlení možností rehabilitační léčby v rámci terapie pacientů s daným onemocněním a vytvoření specifického rehabilitačního programu, který by mohl být využit i dalšími pracovišti. Pacientům s HN se v Berouně věnuje celá řada pracovníků - lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů, psycholog, logoped, ale pochopitelně také zdravotní sestry a sanitáři.
Dosavadní předběžné výsledky získané v rámci projektu jsou slibné, zejména pak v oblasti ovlivnění chůze, stability a prevence pádů, které jsou u pacientů s Huntingtonovou nemocí častou a závažnou komplikací. V prosinci 2015 prezentovala MUDr. L. Brabcová dosavadní zkušenosti a výsledky na mezinárodní konferenci Evropské neurorehabilitační společnosti ve Vídni (European Congress of NeuroRehabilitation 2015). V květnu a červnu 2016 plánuje zmíněná lékařka prezentaci na XXIII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny v Luhačovicích a také na 20. mezinárodním kongresu o Parkinsonově nemoci a extrapyramidových poruchách (20th Congress of Parkinson´s Disease and Movement Disorders) v Berlíně.