Reakce holdingu AKESO na reportáž ČT1 Události a komentáře (premiéra 1. 12. 2022, 22:00)

Reakce holdingu AKESO na reportáž ČT1 Události a komentáře (premiéra 1. 12. 2022, 22:00)
foto: www.akesoholding.cz/AKESO Holding
03 / 12 / 2021

Jako jeden z největších soukromých poskytovatelů zdravotní péče v České republice se tímto důrazně ohrazujeme proti tvrzením ředitele FN Motol pana Miloslava Ludvíka, který se v pořadu České televize Události a komentáře vyjádřil k přístupu soukromých nemocnic v péči o COVID-19 pozitivní pacienty.

Tvrzení pana ředitele Ludvíka jsou zcela nepřesná a nepravdivá a poškozují soukromé poskytovatele zdravotní péče.

 AKESO / www.akeso.cz

Tímto konstatujeme, že od započetí první vlny pandemie COVID-19, přes všechny další vlny, jsme vždy neprodleně aplikovali zodpovědný přístup ke všem pozitivním pacientům, kteří vyhledali péči v našich zdravotních zařízeních. Vždy jsme s lucidním přístupem nastavovali všechna ochranná opatření s ohledem na aktuální stav v našich i jiných nemocnicích, plně při tom respektujíce nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a postupy dohodnuté se Středočeským krajem.

 

Během letošní páté vlny COVID-19 tomu není jinak. Postupně přijímáme potřebná protiepidemická opatření, která aplikujeme s ohledem na aktuální počet hospitalizovaných pacientů, počet zaměstnanců a celkový provoz nemocnic. Restrukturalizovali jsme péči ve všech našich zdravotnických zařízeních, omezili jsme provoz standardních oddělení a vytvořili speciální covidová oddělení, kde se staráme primárně o COVID-19 pozitivní či suspektní pacienty,“ říká MUDr. František Vlček, ředitel pro rozvoj a inovace holdingu AKESO.

Není ani pravdou, že jsme neomezili operativu. Omezili jsme elektivní operační výkony tak, abychom uvolnili kapacitu intenzívních lůžek, zvláště těch s možností umělé plicní ventilace, primárně pro COVID-19 pozitivní pacienty. Dokonce jsme momentálně v situaci, kdy máme v nemocnicích Hořovice a Beroun, v přepočtu na lůžkovou kapacitu, více COVID-19 pozitivních pacientů než FN Motol,“ dodal MUDr. Vlček.

 

Dále není pravdou, že soukromí poskytovatelé stojí mimo řízení pandemie a mohou se chovat dle svého uvážení. Již téměř dva roky jsme de facto řízení Ministerstvem zdravotnictví na základě mimořádných opatření, podléháme řízení jak regionálních, tak centrálních krizových orgánů (např. dispečink intenzívní péče), několikrát denně reportujeme státním a krajským autoritám. Umělé rozdělování nemocnic v přístupu k pandemii na státní a soukromé, jak toto prezentoval pan ředitel Ludvík, proto považujeme za zbytečné a nepodložené. Zdravotnická pracoviště patřící do zdravotnického holdingu AKESO za dobu pandemie hospitalizovala tisíce pacientů s COVID-19, aplikovala přibližně 115 tisíc dávek vakcíny a provedla téměř milion RT-PCR či antigenních testů.

www.akesoholding.cz

www.nemocnice-horovice.cz

Tagy článku