Radní pro zdravotnictví Ing. Radek Lacko chce zřídit Pražské Centrum dětské zubní péče!

23 / 02 / 2017

Zdraví ústní dutiny, především pak chrupu, se stává v poslední době stále diskutovanějším tématem veřejného zdravotnictví. Nemá sice zásadní vliv na úmrtnost a nemocnost populace, ale významně ovlivňuje kvalitu života, mimo jiné i proto, že na estetiku je ve společenském styku kladen stále větší důraz. Zubní kaz je nejčastějším onemocněním v populaci a zkušenost se zubním kazem má 99,9 % české dospělé populace. Kde jsou ty doby, kdy školou povinné děti docházely houfně na preventivní prohlídky? Pražský radní Radek Lacko hodlá situaci vyřešit…Ing.Radek Lacko

Výsledky posledního epidemiologického šetření v dětské populaci jsou alarmující – intaktní čili neporušený chrup byl u 5letých dětí v České republice nalezen jen ve 49,4 %, u 12letých pouze ve 34,3 %. Přitom v Praze bylo identifikováno jen 44 % 5letých dětí bez zubního kazu. V rámci šetření byly zachyceny i pětileté děti, které neměly v ústech jediný zdravý zub!

České děti mají přibližně 2,5krát více zkažených zubů než děti ve státech, jako je Švýcarsko nebo Finsko a Dánsko. Zubnímu kazu lze spolehlivě předejít správnou péčí, proto je u nás stále intenzivnější potřeba zařadit programy podpory orálního zdraví do celkové koncepce podpory zdraví a zdravého životního stylu populace.

Vedle častějšího výskytu zubního kazu v naší dětské populaci je nejvážnějším problémem dětské stomatologie vlastní ošetřování dětského chrupu – téměř 80 % zubů s kazem u 5letých dětí není ošetřeno, u 12letých zůstává neošetřeno 70 % kazivých zubů.

Problémem adekvátní léčby kazů u dětí je především nízká motivace zubních lékařů děti ošetřovat. Ošetřování nejmladší generace je časově velmi náročné, ne každý lékař umí a chce pracovat s dětmi a výkony dětské stomatologie jsou v rámci veřejného zdravotního pojištění stále podhodnoceny. Současný stav staví stomatology pracující v systému veřejného zdravotního pojištění do velmi nešťastné pozice: Buď se ošetřování dětí vyloženě vyhýbají, nebo děti ošetřují na své náklady, popřípadě se pohybují na hraně zákona a vybírají doplatky za ošetření.

V současné době proto Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) pod vedením radního Ing. Radka Lacka připravuje projekt, který by měl významně pomoci problematiku dětské stomatologické péče řešit. Projekt si klade za cíl zvýšit dostupnost a kvalitu ošetření dětských pacientů zřízením nového ambulantního stomatologického zařízení zaměřeného na zubní péči o děti a dorost na území Hlavního města Prahy.

Radní pro zdravotnictví a bytovou politiku Radek Lacko k tomu upřesňuje: „Zabýváme se přípravou projektu na zřízení dvou zubních ordinací se společným zázemím, které budou určené výhradně k ošetřování dětí a dospívajících. Ve spolupráci s řediteli zdravotnických zařízení projednáváme možné umístění centra dětské zubní péče. Nejdále pokročila jednání s Thomayerovou nemocnicí. Pro provoz Centra by totiž mohly nejlépe sloužit prostory v místě již fungujícího zdravotnického zařízení. Provoz ordinací by byl zajištěn působením několika stomatologů na částečný úvazek a dvěma zdravotními sestrami na plný úvazek. Na částečný úvazek by zde mohla působit i dentální hygienistka. Při plném vytížení by se v centru mohlo ošetřit 400 - 500 dětí měsíčně, tedy zhruba 5 - 6  tisíc dětí ročně.“

V současné době hledá MHMP vhodné prostory, kvalifikovaný personál a připravuje finanční plán takovéto instituce, který musí počítat nejenom se zřízením pražského Centra dětské zubní péče, ale také s  provozní dotací takového zařízení, tak aby bylo jeho působení zajištěno dlouhodobě. Pravděpodobně bude v první fázi realizován jako projekt pilotní a teprve po získání a ověření praktických zkušeností s jeho fungováním by následně přešel do plného provozu.

Zřízení a provozování pražského Centra dětské zubní péče pomůže rodičům nalézt rychlé a kvalitní stomatologické ošetření pro jejich děti a v budoucnu lze očekávat, že se bude postupně zlepšovat orální zdraví celé pražské dětské populace.

www.praha.eu

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace