Rada vlády pro duševní zdraví projednala dopady epidemie covid-19 na psychiku občanů a navrhla soubor opatření

Rada vlády pro duševní zdraví projednala dopady epidemie covid-19 na psychiku občanů a navrhla soubor opatření
foto: Archiv redakce/Logo MZ
04 / 11 / 2020

Dne 4. listopadu se na Úřadu vlády za přítomnosti premiéra Andreje Babiše uskutečnilo mimořádné zasedání Rady vlády pro duševní zdraví. Účastníci diskutovali o dopadech epidemie covid-19 do oblasti duševního zdraví obyvatel České republiky a rozhodli o realizaci informační a podpůrné kampaně pro oblast duševního zdraví, o posílení krizové pomoci a zajištění dostupné psychosociální podpory pro lidi, kteří ji potřebují.

„Duševní zdraví je extrémně důležité, je to další zásadní věc ve zvládání pandemie. Chtěl bych všem, kteří to můžou potřebovat, připomenout, že funguje linka první psychické pomoci pod linkou 1221, která slouží i jako pomoc pro lidi s psychickými problémy spojenými s dopady epidemie koronaviru. Navrhnu další posílení krizových linek ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí zaměřených zejména na dětskou populaci. Zapojíme další týmy psychologů do podpory obecné populace a nastavíme koordinaci mezirezortní spolupráce i pro práci na úrovni krajů, a to i pro účely jiných závažných událostí,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

 

S dopady epidemie covid-19 se potýkají státy po celém světě a data z výzkumu v české populaci dokládají v souvislosti s pandemií dvou až trojnásobný růst prevalence úzkostných a depresivních obtíží. Tento nárůst duševních obtíží bude navíc s ekonomickou krizí dále posilovat, včetně zvyšování prevalence sebevražd. Proto se Rada vlády rozhodla na situaci rychle zareagovat a navrhla soubor opatření nad rámec již realizovaných aktivit v této oblasti.

 

Rada vlády rozhodla o realizaci informační kampaně v oblasti duševního zdraví vztahující se k epidemii covid-19, která bude obsahovat informace k sebepéči, rozpoznání příznaků nemoci, dostupným intervencím, včetně kontaktů na laickou i profesionální podporu, pomoc a léčbu. Osvěta realizovaná Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví bude probíhat formou webových stránek a webinářů pro obecnou populaci, dále formou informačních letáků, brožur apod. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy slíbilo posílit informace a intervence v oblasti prevence duševních onemocnění a zvyšování psychické odolnosti poskytované ze strany škol směrem k žákům a studentům.

 

„Navrhnu také vytvořit dotační program pro soukromé terapeuty, kteří mají absolvovaný pětiletý akreditovaný psychoterapeutický výcvik, aby mohli poskytovat terapii potřebným lidem zdarma. Intervence budou limitovány počtem deset sezení a vyňaty ze zákazů platných v rámci krizového stavu,“ doplnil předseda vlády.

 

Ministerstvo zdravotnictví závažnost dopadů epidemie do oblasti duševního zdraví vnímá již od jejího počátku a realizuje aktivity k jejich řešení. Byla zřízena bezplatná linka první psychické pomoci, která nyní funguje pro občany pod linkou 1221. Dále byla zřízena samostatná linka kolegiální pomoci zdravotníkům.  Na základě doporučení pracovní skupiny Rady vlády pro duševní zdraví Ministerstvo zdravotnictví také spolu se zdravotními pojišťovnami pracuje na síti center krizové intervence, tj. zdravotních krizových center, která budou prvním kontaktem pro lidi v krizi, tedy v závažné duševní nepohodě a budou poskytovat komplexní podporu od telefonické linky, přes ambulantní služby, až po krizová lůžka. Lidé se budou mít kam obrátit se svými problémy. Díky tomu bude možné předejít dalšímu rozvoji duševních onemocnění nebo sebevraždám.

 

Na dnešní Radě vlády pro duševní zdraví byl předložený návrh opatření jednohlasně schválen. V následujících dnech bude dopracován do konkrétní podoby a předložen ke schválení na jednání vlády.

 

Tagy článku