PytlíkART: Putovní výstava o životě lidí se stomií v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem

PytlíkART: Putovní výstava o životě lidí se stomií v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
foto: www.kzcr.eu/PytlíkArt
25 / 04 / 2022

Ústí nad Labem je další v sérii měst, ve kterém proběhne putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO. Tentokrát se výstava bude konat v Masarykově nemocnici Ústí nad Labem.

Ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s., a regionálním spolkem stomiků 100MICI UL chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět.

PytlíkArt / www.kzcr.eu

V rámci osvěty o životě lidí s vývodem České ILCO připravilo projekt PytlíkART, malování na stomické pytlíky. „Chceme, aby lidé věděli, jak stomický sáček vypadá, nebáli se ho dotknout a mluvit o něm,“ vysvětluje motivy duchovní tvůrkyně výstavy Jitka Svobodová z Českého ILCO.

„Pytlík je něco, co je naší součástí, ale naše okolí někdy ani netuší, že jej máme. Neví, že řešíme, jestli nám dobře drží, jestli nepodtéká, není cítit nebo vidět pod oblečením. Spousta lidí na stomii pohlíží jako na stigma. Ať už samotní stomici, jejich okolí nebo veřejnost. Za stomii se není třeba stydět, protože nám zachránila život! Abychom náš život přiblížili i lidem, co o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit umělecké dílo,“ přibližuje Jitka Svobodová, finanční manažerka pacientské organizace, která je sama mnoholetou stomičkou a dodává, že cílem osvětového projektu je dostat povědomí o stomicích mezi co nejvíce lidí a ukázat, že se stomií život nekončí. Vyzývá tak všechny stomiky, jejich blízké či ostatní, kteří se chtějí zapojit, aby pomalovali pytlík, napsali o sobě pár vět a podíleli se tak společně s Českým ILCO na boření mýtů o stomii. 

Výstava netradičního umění na stomických pytlících bude probíhat v atriu Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem od 12. 5. do 30. 6. 2022.  Slavnostní vernisáž pak proběhne 12. 5. 2022 od 15 hodin a je určitě na co se těšit. Záštitu nad akcí převzal MUDr. Ondřej Štěrba, předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

„Jsme rádi, že výstava PytlíkART proběhne právě v naší nemocnici. Sám jsem lékař – gastroenterolog a tak velmi dobře vím, jak citlivé a stále stigmatizované toto téma je a jak důležitá je tedy informovanost a osvěta právě v souvislosti s touto diagnózou. Děkuji, že jsme byli k projektu přizváni a věřím, že se pacientům a návštěvníkům Masarykovy nemocnice bude výstava nejen líbit, ale také že se něco víc dozví o tématu, o kterém se nahlas příliš nemluví,“ říká za Krajskou zdravotní, a.s., MUDr. Ondřej Štěrba.

V rámci slavnostního zahájení vystoupí zástupci  Českého ILCO i Krajské zdravotní a.s. Reprezentanti stomiků představí projekt a osvětový kalendář Českého ILCO. Chybět nebude ani pacientský příběh či zahájení dalšího ročníku ankety Moje stomická sestra. V anketě mohou pacienti nominovat své oblíbené sestřičky a poděkovat jim za jejich práci, empatii a pochopení, které mají pro každého stomika. Nejde zde o věk, ani fyzickou krásu, ale krásu srdce, laskavost a lidskost. Všechny podrobnosti jak nominovat sestřičku jsou na stránkách www.ilco.cz

www.kzcr.eu

Tagy článku