Protonové centrum v Praze ke Světovému dni boje proti rakovině zahájilo program léčby karcinomu prsu

04 / 02 / 2016

images-6

4. únor je Světovým dnem boje proti rakovině. Rakovina je v současnosti nejčastější světovou příčinou úmrtí. Smutné statistiky se nevyhýbají ani České republice. Tady je nejčastějším zhoubným onemocněním u žen a druhou nejčastější příčinou úmrtí karcinom prsu. Ročně se jedná skoro o 7 tisíc případů, z toho 10% pacientek je mladších 45 let a 20 % ve věku pod 50 let. Zhruba 75 % žen má v době diagnózy onemocnění I nebo II stadia, s dlouhou očekávanou dobou dožití.

A právě pro ženy s karcinomem prsu je určen speciální program protonové léčby, který v tento symbolický den zahájilo Protonové centrum v Praze. V léčbě rakoviny prsu se dnes často aplikuje více způsobů léčby jako chirurgie, hormonální léčba chemoterapie, biologická léčba a radioterapie tedy ozařování. V případech pokročilého karcinomu prsu nebo rakoviny prsu, která se rozšířila do lymfatických uzlin, je doporučováno ozařování a to i po mastektomii. U rakoviny, která se vyvíjí v levém prsu je aplikace běžného ozařování problematická kvůli vysokému riziku ozáření srdce a plic.

Právě z důvodu šance na dlouhý život po léčbě je klíčovým faktorem při volbě léčebné metody toxicita léčby. U žen s karcinomem prsu jsou zásadními nežádoucími účinky kardiotoxicita, pneumotoxicita a zvýšení rizika sekundárních nádorů. Tato rizika jsou prakticky vždy spojena s klasickou radioterapií. Kritické jsou zejména pozdní nežádoucí účinky, které vznikající v horizontu desítek let.

Protonová terapie znamená možnost, jak se rizikům vzniku sekundárních nádorů vyhnout. Protonový svazek díky svým fyzikálním vlastnostem umožňuje redukci dávek na oba kritické orgány srdce a plíce a zároveň, spolu s významnou redukcí integrální dávky snižuje riziko vzniku sekundárních nádorů.

Fotonová terapie by dokázala toto riziko snížit jen za cenu snížení dávky záření tedy nedostatečného ozáření a neúplné léčby. Protonová terapie oproti tomu dokáže léčit bez kompromisů.

„Základní výhodou protonové léčby je přesné zacílení protonového paprsku, vynikající pokrytí cílového objemu nebo ozařované oblasti, ochrana srdce, plic, míchy a druhého prsu, snížení rizika vzniku sekundárních nádorů a také skutečnost, že pouze proton lze použít i při opakovaném záření “, vysvětluje MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., primář PTC. Při ozařování levého prsu je snížení dávky záření ve srovnání s klasickým ozařováním na srdce nižší o 99% - dávka na srdce je tedy prakticky nulová, dávka na plíce je nižší o 81% a dávka na druhý prs o 96%.

„Protonová radioterapie dle publikovaných výsledků nejlépe splňuje požadavek na redukci dávek na oba kritické orgány (srdce a plíce) a zároveň díky významné redukci integrální dávky snižuje riziko indukce sekundárních malignit. Současná konvenční fotonová radioterapie již narazila na svůj fyzikální limit a nedá se předpokládat, že další technologický vývoj zásadně pomůže v dalším snižování dávek na rizikové orgány“, okomentoval nově spuštěný program léčby primář PTC MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Protonová terapie s modulovanou intenzitou (IMPT) umožňuje lékařům pracovat se zářením víc selektivně, dokáže umístit vysoké dávky záření do nádoru a zároveň snížit dávku na okolní důležité orgány. Tím maximálně snižuje riziko vedlejších účinků konvenční radioterapie.

Spuštění programu léčby karcinomu prsu protonovou terapií chrání ženy před vedlejšími účinky klasického ozařování a dává jim šanci užívat si kvalitní život i po léčbě bez zvýšeného rizika pozdních nežádoucích účinků jako je infarkt, srdeční problémy, rozvoj plicní fibrózy nebo sekundární nádory z ozáření.

Zdroj: ptc.cz

images-6

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace