Protonové centrum Praha vytvořilo nové odborné centrum: Spolupracovat budou lékaři různých odborností při léčbě maligních lymfomů

10 / 06 / 2019

Prestižní evropské centrum pro léčbu nádorových onemocnění - Protonové centrum v Praze (PTC) výrazně posouvá trendy v léčbě maligních lymfomů. PTC se podílí na vývoji nových léčebných postupů a doporučení, které aplikují i odborníci z celého světa. Je to úspěch, z kterého profitují čeští pacienti, protože mohou využít nejmodernější radioterapeutickou léčbu lymfomů, roste také zájem o naše výsledky ze zahraničí.  Nejnovější iniciativou PTC je vytvoření nového odborného medicínského pracoviště - Kompetenčního centra pro protonovou radioterapii (RT) maligních lymfomů. Jeho podstatou je úzká spolupráce odborníků v této oblasti s cílem sdílet nejmodernější poznatky a postupy v léčbě nádorů, výměna zkušeností a spolupráce ve prospěch pacientů.

Postupy pražského centra přispěly k aktualizaci oficiálních léčebných protokolů a o tyto postupy mají zájem odborníci z celé Evropy. Proto právě zde vzniklo nové mezinárodní Kompetenční centrum pro protonovou RT maligních lymfomů. Kompetenční centrum povede MUDr. Kateřina Dědečková, přední odbornice na tuto formu léčby v ČR, která své zkušenosti s léčbou lymfomů prezentuje na prestižních kongresech. „Prostřednictvím kompetenčního centra bychom rádi podpořili mezioborovou komunikaci, sdílení a vyhodnocování dat a účast na společných studiích. Cílem spolupráce je také racionální indikace pacientů pro protonovou radioterapii. Tento přístup by měl usnadnit její časnou dostupnost pro vhodné pacienty, ve většině případů je totiž nutno jednat rychle,“vysvětlila MUDr. Kateřina Dědečková hlavní cíl nového kompetenčního centra.

 

Maligní lymfom je onemocnění, které velmi často postihuje nemocné v mladém věku.  Většina pacientů má vysokou šanci na trvalé vyléčení. Proto je důležité zachovat pacientům i kvalitní život po vyléčení a v maximální míře předcházet možným vedlejším účinkům léčby.  Léčba maligních lymfomů je nejčastěji kombinace systémové léčby a ozařování. Protonová léčba patří mezi nejšetrnější techniky ozáření a umožňuje zásadním způsobem snížit riziko ozáření zdravých tkání a orgánů, například míchy, srdce a plic. Protonová RT tak umožňuje významně eliminovat vznik srdečních a plicních onemocnění (srdeční infarkt, poruchy srdečního rytmu, plicní fibróza), snižuje se též riziko vzniku sekundárních nádorů.

„Jsem potěšen, že naše investice do inovací, vědy a výzkumu jsou nejen mezinárodně uznávány, ale že jsou největším přínosem pro samotné pacienty,“ uvedl jednatel PTC Václav Laštovka a dodává: „Pro ně je velmi důležitá informace, tato léčba je hrazena kooperujícími tuzemskými i zahraničními zdravotními pojišťovnami.“

PTC se věnuje protonové RT lymfomů již od roku 2013. Principem je rychlé, velmi přesné a efektivní ozáření protonovým paprskem. Od roku 2015 se u pacientů s nádorem v hrudní oblasti využívá jedinečná metoda s řízeným maximálním nádechem (deep inspiration breath hold-DIBH).

Podle mezinárodně akceptované indikace by měl být zajištěn přístup k nejmodernější protonové terapii především následujícím pacientům:

  • mladé ženy s nádory v podpaží, kde protonová léčba více šetří prsní žlázu, a tím snižuje riziko vývoje sekundárního karcinomu prsu,
  • vysoce předléčení pacienti (po několika liniích chemoterapie nebo transplantace kostní dřeně), u kterých je vyšší riziko vedlejších účinků,  
  • pacienti, u kterých chemoterapie nebyla dostatečně účinná,
  • pacienti po předchozí radioterapii na stejnou či sousední oblast,
  • pacienti s původním postižením v hrudníku v blízkosti hlavní koronární arterie.

 

Kompetenční centrum nabídne českým a slovenským hematologům, hematoonkologům a dalším odborníkům také on-line poradnu, kde mohou konzultovat vhodnost indikace pro své pacienty. Rovněž budou organizovány specializované přednášky a kazuistiky, stejně jako odborné publikace věnované vyhodnocení výsledků léčby.