Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní má za sebou rok provozu

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní má za sebou rok provozu
foto: kzcr.eu/Heltman Oldřich Bubeníček a generální ředitel Petr Fiala
15 / 05 / 2020

Rok provozu má za sebou Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z. Personál oddělení zde ke 12. květnu 2020 ošetřil 822 klientů. Hospitalizováno bylo 618 mužů a 151 žen. Toto zdravotnické pracoviště, jediné v Ústeckém kraji, zahájilo provoz 13. května 2019.

„Zřízení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice bylo v oblasti zdravotnictví součástí volebního programu současného vedení Ústeckého kraje. Vybudování stanice v teplické nemocnici Ústecký kraj investičně podpořil a nadále se na jejím provozu finančně podílí. Jde o zařízení, po kterém zdravotníci akutních příjmů nejen nemocnic společnosti Krajská zdravotní, ale celého Ústeckého kraje, dlouhodobě volali, protože celých osmnáct let po zrušení záchytné stanice v Bílině opilci a zdrogovaní končili na jejich lůžkových stanicích,“ připomněl Ing. Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní, a. s.

 

„Zahájení provozu záchytné stanice v teplické nemocnici Krajské zdravotní v květnu loňského roku umožnilo ulehčit všem lůžkovým zdravotnickým zařízením v Ústeckém kraji. Absence takového zařízení po dlouhá léta zatěžovala systém urgentní péče v regionu. Po prvních dvanácti měsících provozu stanice je možné konstatovat, že šlo o racionální rozhodnutí,“ řekl Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. s.

 

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., je členem Asociace provozovatelů záchytných stanic v České republice, z. s. Poplatek za hospitalizaci v zařízení byl nastaven na výši 3000 Kč, a to s ohledem na charakter této veřejné služby a s přihlédnutím k poplatkům, které jsou vybírány v obdobných zařízeních v České republice. 

 

„Poplatek slouží ke krytí nákladů na zajištění této nepřetržité služby, tedy vlastní provoz záchytné stanice, přičemž nejvýznamnější nákladovou položkou jsou osobní náklady. Po roce provozu ze statistik vyplývá, že třítisícový poplatek uhradila přibližně pětina hospitalizovaných, někteří i na splátky. Při neuhrazení poplatku posílá finanční oddělení upomínku. Jestliže ani poté dluh neuhradí, přistupujeme k právnímu vymáhání dlužné částky,“ vysvětlil ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., MUDr. Tomáš Hrubý s tím, že nejvíce klientů, jak ze statistických údajů vyplývá, bylo z Teplicka, následují okresy Ústí nad Labem, Most, Děčín, Chomutov, Litoměřice a Louny.

 

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., poskytuje zdravotní službu klientům, kteří pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek. Pobyt klienta v záchytné stanici je na dobu nezbytně nutnou, avšak kratší než 24 hodin.                                                                

Tagy článku