Prostějovská nemocnice AGEL: Při rehabilitacích pacienti využívají také virtuální realitu. Investice přesáhla 20 milionů korun

Prostějovská nemocnice AGEL: Při rehabilitacích pacienti využívají také virtuální realitu. Investice přesáhla 20 milionů korun
foto: www.agel.cz/Rehabilitace AGEL Prostejovská nemocnice
30 / 06 / 2021

Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov muselo v uplynulých měsících reagovat na aktuální vývoj koronavirové pandemie, přitom ale nemocnice pokračovala v rozšiřování léčebných metod o nové terapeutické přístroje a metody.

Od loňského září se investice na pořízení nových přístrojů vyšplhaly k částce 23 milionů korun. Pacientům v rehabilitaci pomáhá efektivně také virtuální realita.

 AGEL rehabilitace / www.agel.cz

Spektrum léčebným metod na prostějovské rehabilitaci rozšířila celá řada sofistikovaných přístrojů, které dokážou simulovat běžné denní činnosti nebo dostat pacienta do virtuálního světa. „Získali jsme například mobilní přístroj pro funkční elektro stimulaci dolní i horní končetiny FES H200 a L300Go Systém, který jsme pořídili za zhruba 1,7 milionu korun. Dané přístroje cíleně selektivně stimulují ochrnuté svalové skupiny na dolní nebo na horní končetině. Tato stimulace se provádí během reálně prováděných aktivit, jako jsou chůze, vstávání ze sedu či uchopování a manipulace s předměty při běžných denních činnostech. Dále jsme pořídili i nový robotický přístroj pro funkční terapii horní končetiny Armeo Spring. Tento robot vás vtáhne do virtuální reality. Během terapie ,hrajete hry a plníte počítačové úkoly. Přitom se však jedná o cílenou terapii hybnosti postižené končetiny, uvedl primář Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov doc. MUDr. Petr Konečný, Ph.D., MBA.

 

Jak také primář doplnil, nejnákladnější investicí za více než 4 miliony korun byl nákup přístroje pro cílený lokomoční trénink C-Mill VR. „Díky sofistikované technologii se kombinuje chůze na chodícím pásu, a uvedení do virtuálního prostředí a promítání virtuálních překážek na chodící pás. Jako příklad uvedu program ,chůze v lese, kde během terapie plníte jako v počítačové hře příslušné úkoly a přitom se cíleně rehabilituje chůze ‒ její rychlost, plynulost, koordinace, symetrie, délka kroku apod. Další z nových robotických přístrojů Gloreha Sinfonia pro senzorickou i motorickou terapii ruky je určen zvláště pro pacienty po cévní mozkové příhodě. Tento přístroj využívá také virtuální realitu, upřesnil primář.

 

Velkou změnou prošla i mechanoterapie čili terapie na přístrojích. Centrum léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov má aktuálně nově k dispozici nejmodernější posilovací přístroje značky HUR s unikátní technologií pro regulací odporu při terapii. Stejné rehabilitační vybavení se ve zdravotnických zařízeních v České republice vyskytuje jen výjimečně. „U běžných přístrojů se používají jako odpor váhově nastavitelná závaží. U našich přístrojů používáme regulovaný odpor vzduchu, který jsme schopni dávkovat již od 0 vždy po 0,5 kg stupni. Proto je tato terapie vhodná i pro pacienty, kteří toho na běžných přístrojích díky vysoké počáteční zátěži schopni nebyli. Ergonomie sedaček na těchto přístrojích je na velmi vysoké úrovni. Velkou výhodou je provázanost těchto přístrojů přes virtuální

 

 

 

prostředí, takže pacient i fyzioterapeut má během terapie přehled nejen o zátěži, počtu opakování, ale i o symetrii nebo asymetrii mezi levou a pravou stranou a tím je schopen lépe a účinněji zacílit danou

terapii,představila další nový přístroj vedoucí fyzioterapeutka Centra léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Prostějov Ing. Bc. Jiřina Kubíková a dále uvedla: „Jsme třetím zařízením v České republice, které nově disponuje také přístrojem LPG Huber. Ten nám umožňuje terapii pomocí nestabilní, počítačem řízené a poháněné plošiny. Pacient během této terapie vyrovnává různé náklony a pohyby této plošiny v koordinaci s horními končetinami a zároveň provádí různé úkoly. Cílem této terapie je mobilizace nebo stabilizace určité oblasti těla. Tato dynamická terapie nastavená na míru každému pacientovi zvyšuje jeho vytrvalost a koordinaci pohybů. Samozřejmostí je opět virtuální prostředí a zpětná vyhodnocovací vazba pro terapeuta i pro pacienta.

 

Primář Centra léčebné rehabilitace doc. MUDr. Petr Konečný Ph.D., MBA poznamenává, že sestava nových přístrojů byla doplněna i o běžecký pás s plynulou regulací rychlosti, náklonu a možností intervalového tréninku. Během této terapie je snímána tepová frekvence pacienta, samozřejmostí je opět zpětná vazba v podobě záznamu rychlosti, času, náklonu a časových intervalů chůze.

 

Současně došlo k téměř kompletní obnově elektroléčebného parku, včetně nově pořízených přístrojů pro posílení pánevního dna Emsella a přístroje pro TR therapy. Součástí investice byl mimo jiné také nákup elektrických chodítek pro pacienty napříč všemi odděleními nemocnice pro zvýšení bezpečnosti a komfortu při nácviku chůze pacientů. Příprava a realizace tohoto projektu byly velmi náročné, poděkování za uskutečnění tohoto projektu patří nejen vedení Nemocnice AGEL Prostějov, ale i celému kolektivu Centra léčebné rehabilitace,dodala Ing. Bc. Jiřina Kubíková.

www.agel.cz

Tagy článku