Profesoru Ehrmannovi blahopřáli k životnímu jubileu na výjimečném Přednáškovém večeru Spolku lékařů v Olomouci

Profesoru Ehrmannovi blahopřáli k životnímu jubileu na výjimečném Přednáškovém večeru Spolku lékařů v Olomouci
foto: fnol.cz/FN Olomouc - jubileum prof. Ehrmanna
24 / 09 / 2020

Zcela výjimečný byl Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci, který se konal ve středu 23. 9. 2020 v přednáškové místnosti II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc. Setkání totiž bylo dedikováno významnému českému gastroenterologovi a hepatologovi, prof. MUDr. Jiřímu Ehrmannovi, CSc., a to při příležitosti jeho významného životního jubilea.

Emeritnímu přednostovi II. interní kliniky FN Olomouc vzdaly hold desítky kolegyň a kolegů lékařského stavu i současných spolupracovníků.

Blahopřání před auditoriem se držiteli Zlaté medaile Jana Evangelisty Purkyně a dalších významných ocenění dostalo nejen od současného přednosty II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické FN Olomouc doc. MUDr. Ondřeje Urbana, Ph.D., ale také děkana LF UP prof. MUDr. Josefa Zadražila, CSc. a předsedy Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D. „Profesor Ehrmann je mimořádnou osobností nejen v rámci lékařské fakulty a fakultní nemocnice, ale v mezinárodním měřítku. Je nejen vynikajícím hepatologem, nýbrž jedním z posledních žijících internistů encyklopedistů, který díky svým bohatým znalostem a zkušenostem z oboru vychoval již řadu generací lékařů. Já sám jsem se z jeho publikací učil,“ vzpomněl například děkan lékařské fakulty profesor Zadražil. „Přeji vám, pane profesore, pevné zdraví a mnoho šťastných let. Doufám, že studenti budou moci ještě dlouho čerpat z vašich vědomostí a my se budeme moci těšit z vašeho lidského přístupu a nadhledu,“ poblahopřál jubilantovi doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.

Celý článek najdete zde:

//www.fnol.cz/aktuality/profesoru-ehrmannovi-blahoprali-k-zivotnimu-jubileu-na-vyjimecnem-prednaskovem-veceru-spolku-lekaru-v-olomouci

Tagy článku