Profesor Jan Betka, přední český otorinolaryngolog, přednášel v Krajské zdravotní

Profesor Jan Betka, přední český otorinolaryngolog, přednášel v Krajské zdravotní
12 / 06 / 2018

V přednáškovém cyklu "Osobnosti české medicíny", který Krajská zdravotní zahájila na jaře 2016, se představil další z významných lékařských specialistů. Do Ústí nad Labem přijel prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA, emeritní přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Setkání se uskutečnilo ve středu 30. května 2018  tradičně v konferenčních prostorách Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a. s., v areálu ústecké Masarykovy nemocnice. 
"Budeme mluvit o tom, co jsem zažil v otorinolaryngologii za posledních čtyřicet let. O tom, jak se ten obor zásadně změnil, jaké nové operace se začaly dělat, kam pokročil z relativně jednoduchého ve velmi specializovaný chirurgický obor. Přednášku mám připravenou tak, že bych rád ukázal, co se změnilo během několika dekád nejen v medicíně, ale vůbec na světě. Je tedy nejen o medicíně.," prozradil profesor Betka  před svým vystoupením, určeným především mladším lékařským kolegům.
Historii oboru v ústecké Masarykově nemocnici krátce připomněl MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Ta je podle jeho slov dlouhá a zajímavá. "Tento obor přinesl Masarykově nemocnici hodně úspěchů a je nutno zdůraznit, že spolupráce s panem profesorem Betkou je dlouhodobá a velmi prospěšná," řekl. 
Emeritní přednosta kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku největšího zdravotnického zařízení v Česku, jímž motolská fakultní nemocnice je, dlouhodobě úzce spolupracoval s primářem oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem MUDr. Karlem Slámou. Mimo jiné jako odborný garant podzimních celostátních odborných konferencí, které emeritní primář Sláma třiadvacet let organizoval. Jako projev uznání práce ústeckého primáře nese konference od roku 2015, na návrh předsedy České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, název "Slámův den". V tradici, kterou MUDr. Karel Sláma starší založil, pokračuje jeho syn MUDr. Karel Sláma, Ph.D., přednosta loni ustavené  Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.