Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek

Pro ukončení karantény provedou praktičtí lékaři vyšetření na přítomnost protilátek
16 / 04 / 2020

Praktičtí lékaři budou ukončovat osobám s nařízenou karanténou její trvání až po provedení vyšetření na přítomnost protilátek s negativním výsledkem. Do praxe to zavádí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které nabývá účinnosti 22. dubna 2020. Mimořádné opatření je vydáno v souladu s požadavky krajů, které jsou odpovědny za řízení a poskytování zdravotních služeb na jejich území a je také v souladu se stanoviskem Ústředního krizového štábu.

Nadále platí, že pro ukončení karantény je nutné, aby uplynulo 14 dní od prvního dne jejího nařízení. Současně osoba nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID-19, jako je teplota vyšší než 37,0 °C, kašel, dušnost, zažívací obtíže či rýma, pokud tyto příznaky nelze vysvětlit jiným onemocněním.

Nově praktičtí lékaři u osob s nařízenou karanténou provedou krevní test na přítomnost protilátek pomocí RAPID testu, a to nejdříve za 14 dnů od nařízené karantény. Ukončení karantény je možné v případě negativního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG, nebo pozitivní protilátkové odpovědi a následné negativity vyšetření na přítomnost viru (PCR testem).

„Chceme, aby se lidé z povinné karantény mohli co nejrychleji vrátit k normálnímu životu a zároveň jsme měli jistotu, že jsou negativní. Díky tomu, že praktičtí lékaři zajistí provedení RAPID testu, bude ukončování nařízené karantény mnohem rychlejší a pro občany celý proces mnohem komfortnější. Pro celou společnost pak také bezpečnější, protože se karanténa neukončí někomu, kdo by mohl být bezpříznakovým nosičem. Testování pro občany umožňuje také jejich bezproblémové začlenění do společnosti bez potencionální stigmatizace. Děkuji lékařům za tuto spolupráci,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V případě osob, které nemají svého registrujícího poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje zajistit splnění daných podmínek pro osoby v karanténě krajským hygienickým stanicím. Případně mohou krajské hygienické stanice podle místní příslušnosti určit poskytovatele zdravotních služeb, který karanténu ukončí.

Poskytovatelé zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, kteří provádějí odběr a vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru formou RAPID testu, zaznamenají data a výsledek provedeného testu prostřednictvím elektronické žádanky v rámci Národního zdravotnického informačního systému.

Praktičtí lékaři či krajské hygienické stanice také poučí osoby, kterým končí karanténa, o nutnosti i nadále sledovat svůj zdravotní stav a dodržovat základní hygienická pravidla.

Celé znění mimořádného opatření naleznete zde.

Tagy článku