Prezident komory jednal s ředitelem VZP o úhradách pro příští rok

01 / 07 / 2016

Prezident České lékařské komory Milan Kubek a ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, jednali 30. června o financování zdravotních služeb v příštím roce. Jednání se uskutečnilo v návaznosti na ukončené dohodovací řízení, kde se v řadě segmentů nepodařilo dosáhnout dohody. Prezident Kubek zdůraznil postoj ČLK, která požaduje proporcionální navýšení úhrad ve všech segmentech tak, aby bylo možné naplnit nejenom slib o plošném navýšení platů lékařů a dalších zdravotníků v nemocnicích, ale aby zároveň došlo k nárůstu příjmů soukromých lékařských praxí.

„Česká lékařská komora hájí profesní zájmy všech lékařů, je tedy naší povinností prosazovat nejenom zvyšování platů lékařů v nemocnicích, ale také spravedlivý nárůst příjmů soukromých lékařských praxí. Zdravotnictví může dobře fungovat pouze jako celek. Soukromí lékaři, ať už specialisté nebo praktici, potřebují zázemí nemocnice, která se postará o případy, které jsou nad jejich síly. Nemocniční lékaři naopak potřebují fungující ambulantní sektor, který se dokáže postarat o většinu pacientů a zabrání tak zahlcení nemocnic,“ zdůraznil Kubek. Velká část jednání s ředitelem VZP, které se uskutečnilo z iniciativy ČLK, se proto týkala právě úhrad za péči poskytovanou např. praktickými lékaři či ambulantními specialisty. „Představa ministra Němečka, že slíbí zvýšení tarifních platů o 10 % zaměstnancům části nemocnic na úkor všech ostatních, je pro ČLK zcela nepřijatelná,“ upozornil prezident Kubek.

Ředitel Kabátek prezidenta komory podrobně seznámil se stávající ekonomickou situací VZP. Předestřel i základní parametry, které budou použity při sestavování zdravotně pojistného plánu pro rok 2017. Zatímco na straně příjmů může VZP vycházet např. z predikcí ekonomického vývoje či výše výběru pojistného, na straně výdajů nejsou zatím známy ani základní parametry úhradové vyhlášky pro příští rok.

„Bylo by proto velmi nekorektní predikovat a slibovat teď jakýkoliv vývoj úhrad v jednotlivých segmentech pro rok 2017. VZP je vázána povinností sestavit vyrovnaný zdravotně pojistný plán a úhradová vyhláška má na jeho podobu zásadní vliv. Nicméně již standardně se snažíme reflektovat při sestavování plánu názory komory a mohu garantovat, že se jim budeme snažit v rámci možností vyjít i tentokrát vstříc,“ řekl ředitel Kabátek.

Spolupráce mezi VZP a ČLK je v posledních letech na vysoké úrovni. Díky tomu se již dříve obě strany dohodly např. na tom, že VZP neuplatňuje regulace na léky či zásadně omezila regulaci za vyžádanou péči. Zástupcům ČLK v čele s prezidentem Kubkem se povedlo vyjednat mimo jiné i to, že VZP bonifikuje lékaře v ambulancích za celoživotní vzdělávání nebo že nad rámec vyhlášky zvýhodňuje malé praxe.

Společná tisková zpráva VZP a ČLK 

VZP_modul-A_barva

imgres-1

Cookies nám pomáhají k Vaší spokojenosti

Tento web používá soubory cookies k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace